Foto: Kristina Strand Larsson

Musik, kör och kultur

Musiken har en särskild plats i S:t Andreas kyrka. Kyrkan är hem för många körer och lördagskonserterna har varit en viktig del av Malmös musikliv alltsedan kyrkan byggdes. När lördagskonserterna har uppehåll bjuds det istället in till musikgudstjänst på söndagskvällar.

Lördagskonserter och musikgudstjänster

Lördagskonserterna i S:t Andreas kyrka har varit en viktig del i Malmös musikliv allt sedan kyrkan byggdes. Konserterna bjuder på ett varierat program. Allt från orgelkonserter till konserter med olika orkestrar och körer,  med både kyrkans egna musiker och ledande regionala och internationella musiker och ensembler.  Musikgudstjänster firas några söndagar per termin. Alla konserter är gratis, om inget annat anges.

Musikprogram hösten 2024

Nyhet! I nya Musikprogrammet presenteras hela utbudet av musikgudstjänster och konserter i S:t Andreas och S:t Petri kyrkor – S:t Petri församling – hösten 2024.

Musikverksamheten utgör en framträdande del i församlingsarbetet. Kör- och orgelmusiken är en viktig del i vårt gudstjänstfirande. Den starka musiktradition som präglat båda våra kyrkor genom tiderna har blivit ett tilltal som många Malmöbor berörs av. Både S:t Andreas och S:t Petri är etablerade musikscener med välbesökta och omtyckta konsertserier. Här finns några av regionens främsta körensembler samtidigt som även stor bredd och olika nivåer för alla åldrar erbjuds. Kyrkorna har karaktärsfulla orglar av hög kvalitet som är välkända långt utanför staden. Våra konserter har varierade program med de egna musikerna samt med ledande regionala och internationellt verksamma solister och ensembler.

För mer information om konserter, se kalendariet. S:t Andreas konserter finns även i aktuellt kyrkoblad.

Välkommen till konsertupplevelser i S:t Andreas och S:t Petri kyrkor. 

Stor kör, orkester och dirigent.

Sjung i kör

I S:t Andreas kyrka finns det körer för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar. Körerna har olika svårighetsgrad, allt från körer för dig med mångårig körvana till en kör för dig som är ny körsångare.

Läktarorgel med synliga pipor och över orgeln hänger ett kors.

Orglarna i S:t Andreas kyrka

S:t Andreas kyrka har en av Sveriges bästa neobarockorglar, en svenskromantisk kororgel och två positiv.

Relaterad information

Orgelpipor

Orgelpunkt Malmö

Orgelpunkt Malmö är ett forum för dig som älskar orgelmusik. Här hittar du information om orgelkonserter, lunchmusik, orgelundervisning, orgeldemonstrationer, orgelvisningar och andra orgelrelaterade evenemang i Svenska kyrkan Malmö. Här finns också möjlighet att läsa om en del av Malmös orglar.