Foto: Kristina Strand Larsson

Musik, kör och kultur

Musiken har en särskild plats i S:t Andreas kyrka. Kyrkan är hem för många körer och lördagskonserterna har varit en viktig del av Malmös musikliv alltsedan kyrkan byggdes. När lördagskonserterna har uppehåll bjuds det istället in till musikgudstjänst på söndagskvällar.

Alla konserter och körer är inställda

Med anledning av den ökade smittspridningen är alla konserter, musikgudstjänster och körer inställda fram till och med den 22 december. S:t Andreas kyrka bjuder dock på digitala musikaliska klipp på Youtube och Facebook.

Lördagskonserter och musikgudstjänster

Lördagskonserterna i S:t Andreas kyrka har varit en viktig del i Malmös musikliv allt sedan kyrkan byggdes. Konserterna bjuder på ett varierat program. Allt från orgelkonserter till konserter med olika orkestrar och körer,  med både kyrkans egna musiker och ledande regionala och internationella musiker och ensembler.  Musikgudstjänster firas några söndagar per termin. Alla konserter är gratis, om inget annat anges i kalendern ovan. 

För frågor om lördagskonserterna

Anders Johnsson

Anders Johnsson

Svenska kyrkan Malmö

Organist, S:t Andreas kyrka

RELATERAD INFORMATION