Pedagog läser för barn som sitter på golvet.
Foto: Monkey Business Images /Shutterstock

Barn och familj

S:t Andreas kyrka jobbar för att alla barn ska känna sig värdefulla och älskade. Det genomsyrar all barnverksamhet, från öppet hus, via lekkyrka, rytmikgrupper och sångstund till familjegudstjänster och skolbesök.

Alla barn ska få känna sig värdefulla och älskade

”Dyrbar, lysande, älskad, fantastisk, underbar, fenomenal, härlig och värdefull”.
Tänk om alla barn kunde få känna och förstå att dessa ord beskriver dem. I dagens samhälle, i Malmö är detta inte självklart för alla barn. Kyrkan har ett uppdrag att sprida Guds kärlek och visa att den räcker för alla och att de är verklighet för var och en. 

Öppet hus för dig som är hemma med barn

  • Tisdagar kl. 13.00-15.30. Sångstund kl. 14.00

  • 6 september-6 december

På Öppet hus kan du och ditt barn leka, pyssla, fika och umgås med andra vuxna och barn. Varje gång är det också sångstund i kyrkan.

Vid minsta förkylningssymtom eller andra sjukdomssymtom stannar man hemma. Detta gäller både små barn, äldre syskon, den vuxna som är med barnen och oss som personal.

Sjung med gung - rytmik och sång för mindre barn

Denna termin har rytmikgrupperna paus. 

S:ta Katarina lekkyrka har flyttat till Fosie

S:ta Katrina lekkyrka har flyttats till Fosie kyrka i Malmö. Våren 2021 såldes S:t Andreasgården. I dess trädgård stod lekkyrkan. S:t Andreas kyrka har ingen annan tillräckligt stor plats där lekkyrkan kan stå så lekkyrkan var tvungen att hitta ett nytt hem. 27 augusti 2021 flyttades S:ta Katarina lekkyrka till trädgården utanför Fosie kyrkas församlingshem. Vi i S:t Andreas kyrka är väldigt glada att lekkyrkan får fortsätta vara till välsignelse och glädje för barn i många år framöver.

Istället ett lekkyrkskåp

Sakerna som använts inne i lekkyrkan så som prästkläder i barnstorlek och liten dopfunt kommer fortsätta att användas i S:t Andreas kyrka i mötet med barn i olika åldrar. I församlingssalen kommer ett ”Lekkyrkeskåp” att finnas där alla saker som församlingsbor och anställda gjort och köpt förvaras.

Följ lekkyrkans väg på Facebook

För att se bilder från lekkyrkan och dess flytt – gå gärna in Facebook - S:ta Katarina lekkyrka - St Catherine Play Church. Du kan även följa denna sida för att se lekkyrkans fortsatta väg.

För frågor om S:ta Katarina lekkyrka eller lekkyrka som metod, kontakta Lovisa Engberg, se kontaktuppgifter nedan.

Gudstjänster för barn 

Några gånger per termin firas gudstjänst eller mässa med små och stora. Den följer den traditionella gudstjänstordningen, men är enklare och predikan är kortare och anpassad till barnen. Gudstjänsten kan ha lite olika inriktning. Några gånger per år är temat till exempel dopfest då de barn som döpts de senaste åren särskilt bjuds in. 

  • Söndagen den 13 november kl 11.00
    Mässa med små och stora. Bibelutdelning för 5-åringar.Matigare fika efteråt.

  • Söndagen den 27 november 11.00
    Mässa på första advent med barnens gudstjänst.

Föruppdaterad information om aktuella datum håll utkik i kalendern.

 Samarbete med förskola och skola

Hösten 2022 hoppas vi kunna bjuda in skolklasser till julvandring i kyrkan. Vi erbjuder också kyrkvisning för klasser som läser om religioner. 

Kyrkerbjudande_skolor_ht22

julvandring_förskolor_ht22

Sångstund för förskolor är denna termin inställt på grund av sjukskrivning.

För mer information om datum, upplägg och läroplansanknytning, kontakta församlingspedagog Kristina Markström, se kontaktinformation nedan.

Läroplanen

I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Lgr 11) står det: 

”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskap om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.”

Med det i åtanke vill S:t Andreas kyrka vara ett komplement för skolor och förskolor i undervisning kring religion, tradition, kultur och närmiljö. Församlingspedagoger, präster, diakoner och musiker erbjuder därför icke-konfessionella, kostnadsfria besök grundade i Lgr 11.

Stor kör, orkester och dirigent.

Sjung i kör

I S:t Andreas kyrka finns det körer för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar. Körerna har olika svårighetsgrad, allt från körer för dig med mångårig körvana till en kör för dig som är ny körsångare.

Relaterad information

Man scrollar på mobiltelefon

Boka dop på nätet

Se alla lediga doptider i Malmös kyrkor och preliminärboka en tid när det passar dig.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.