Föräldrar med bebisar sitter på golvet.
Foto: Helena Linder

Barn och familj

I S:t Andreas kyrka finns öppen förskoleverksamhet för de allra minsta och deras föräldrar, barn- och ungdomskörer, erbjudanden för förskolor och skolor, gudstjänster för små och stora och mycket mer. Här kan man komma för att umgås, lära sig något nytt, prata om livet, kyrkan och tron, sjunga tillsammans och fira gudstjänst.

Kom som du är

Kom som du är, liten som stor.
I kyrkan kan vi mötas som syster och bror.            

Här kan vi lära oss något nytt
och dela det som mycket betytt.                               

Du är älskad och din granne likaså,
det är vad det i Bibelns böcker stå.  

Öppet hus för dig som är hemma med barn

  • Tisdagar kl. 13.00-15.30 | Sångstund kl. 14.00
  • 23 januari–18 juni

På Öppet hus kan du och ditt barn leka, pyssla, fika och umgås med andra vuxna och barn. Varje gång är det också sångstund i kyrkan.

Barnkörer

I S:t Andreas kyrka finns två barnkörer, Do-re-mi för barn 4–6 år och Mi-fa-so för barn 7–11 år och en ungdomskör La-ti-do för de som är 12 år eller äldre. Barnkörerna sjunger både ösiga och lugna sånger som handlar om alltifrån veckans dagar till Guds kärlek. Ett par gånger per termin medverkar körerna på Gudstjänst med små och stora . Ungdomskören sjunger allt från gospel och pop till musikaler och medverkar på Våga vara-gudstjänster, luciafirande, Vårsoaré med mera. 

DO-RE-MI-KÖREN (4–6 år) | Onsd. kl. 16.30-17.00 | STARTAR 18 SEPTEMBER
MI-FA-SO-KÖREN (7–11 år) | Torsd. kl. 16.45-17.30 | STARTAR 5 SEPTEMBER
LA-TI-DO-KÖREN (från 12 år) | Torsd. kl. 17.45-18.45 | STARTAR 5 SEPTEMBER 

Köranmälan från tisdag 27 augusti kl. 9.00

Anmälan sker via mejl till Ariane Ekman. | Se kontaktuppgifter nedan.

Erbjudande för förskola och skola

Våren 2024 bjuds förskolor i närområdet in till Sång på gång, en sångstund i kyrkorummet med olika teman, särskild inbjudan skickas. Skolklasser erbjuds Kyrkvisning. Våra upplägg är icke-konfessionella, kostnadsfria och grundas i läroplanen. 

Mer information om upplägg, anmälan och läroplansanknytning hittar du i de klickbara filer här nedan.

Inbjudan till förskolor våren 2024

Skolerbjudande våren 2024

Vid frågor och anmälan kontakta församlingspedagog Lovisa Engberg, se kontaktuppgifter nedan.

Läroplanen

Lpfö 18 ”Barnen ska få möjlighet att utforska, reflektera och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.”

Lgr 22 ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränser ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”

 

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.