Pedagog läser för barn som sitter på golvet.
Foto: Monkey Business Images /Shutterstock

Barn och familj

S:t Andreas kyrka jobbar för att alla barn ska känna sig värdefulla och älskade. Det genomsyrar all barnverksamhet, från öppet hus, via lekkyrka, rytmikgrupper och sångstund till familjegudstjänster och skolbesök.

Barnverksamheten under coronapandemin

Under den pågående pandemin är all barnverksamhet och skolverksamhet inställd. 

Alla barn ska få känna sig värdefulla och älskade

”Dyrbar, lysande, älskad, fantastisk, underbar, fenomenal, härlig och värdefull”.
Tänk om alla barn kunde få känna och förstå att dessa ord beskriver dem. I dagens samhälle, i Malmö är detta inte självklart för alla barn. Kyrkan har ett uppdrag att sprida Guds kärlek och visa att den räcker för alla och att de är verklighet för var och en. 

Öppet hus för dig som är hemma med barn

Tisdagar och fredagar under terminstid är församlingssalen öppen för dig som är hemma med barn. På Öppet hus kan du och ditt barn leka, pyssla, fika och umgås med andra föräldrar och barn. Varje gång är det också sångstund i kyrkan.  Sommartid flyttar verksamheten till trädgården i S:t Andreasgården på Rosenholms allé 10 b, inte långt från kyrkan. Se kalendern för aktuella datum. 

Sjung med gung - rytmik och sång för mindre barn

Sjung med gung är rytmik och sång i mindre grupp för barn 0–3 år. Här får du och ditt barn sjunga rörelsesånger, lär er ramsor och spela rytminstrument. Träffarna hålls i S:t Andreas kyrka. Antalet platser är begränsat och föranmälan krävs.  Anmälan sker via mail till Ariane Ekman. Se nedan för kontaktuppgifter.

S:ta Katarina lekkyrka 

I S:t Andreasgårdens trädgård ligger lekkyrkan S:ta Katarina. Här finns allt från dopfunt och altare till prästkläder, bröllopskläder och saker som behövs för att leka kyrka. Allt i barnstorlek. Här får barn från 3år chans att på ett pedagogiskt vis prova och uppleva det som händer vid dop, bröllop, begravning och nattvard på sitt sätt. Kyrkan har öppet i samband med barnaktiviteter i S:t Andreasgården. Se kalender för aktuella datum. 

Namnet S:ta Katarina har lekkyrkan fått från en mycket lärd kvinna som levde i Alexandria i Egypten. Tack vare hennes förmåga att genom diskussion och samtal föra ut budskapet om Kristus blev hon utbildningens, skolbarnens och lärarnas skyddshelgon.

Gudstjänster för barn 

Några gånger per termin firas istället för den traditionella högmässan gudstjänst eller mässa med små och stora. Den följer den traditionella gudstjänstordningen, men är enklare och predikan är kortare och anpassad till barnen. Gudstjänsten kan ha lite olika inriktning. En gång per år är temat till exempel dopfest då de barn som döpts de senaste åren särskilt bjuds in. 

Samarbete med förskola och skola

P.g.a. virus och restriktioner samt renovering av kyrkan är förskole- och skolbesök pausade tills vidare.

I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Lgr 11) står det 

”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskap om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.”

Med det i åtanke vill S:t Andreas kyrka vara ett komplement för skolor och förskolor i undervisning kring religion, tradition, kultur och närmiljö. Församlingspedagoger och präster erbjuder därför icke-konfessionella, kostnadsfria besök grundade i Lgr 11.

Kontakt

Ariane Ekman

Ariane Ekman

Svenska kyrkan Malmö

Kantor, S:t Andreas kyrka

Lovisa Engberg

Lovisa Engberg

Svenska kyrkan Malmö

Församlingspedagog, S:t Andreas kyrka

RELATERAD INFORMATION