Pedagog läser för barn som sitter på golvet.
Foto: Monkey Business Images /Shutterstock

Barn och familj

S:t Andreas kyrka jobbar för att alla barn ska känna sig värdefulla och älskade. Det genomsyrar all barnverksamhet, från öppet hus, via lekkyrka, rytmikgrupper och sångstund till familjegudstjänster och skolbesök.

Nu startar barnverksamheten igen

Vi fortsätter vara rädda om varandra då barn inte är vaccinerade och även andra virus som drabbar barn har ökat i samhället. För att minska smittspridning har vi vidtagit åtgärder så som större lokaler, begränsat antal i grupperna och vi fortsätter hålla avstånd. Vid sjukdomssymtom stannar man hemma. Detta gäller både barn, de vuxna som är med barnen och personal. Följ S:t Andreas kyrka på Facebook så får du uppdaterad information om gruppstorlekar och ev. stängning p.g.a. sjukdom.

Alla barn ska få känna sig värdefulla och älskade

”Dyrbar, lysande, älskad, fantastisk, underbar, fenomenal, härlig och värdefull”.
Tänk om alla barn kunde få känna och förstå att dessa ord beskriver dem. I dagens samhälle, i Malmö är detta inte självklart för alla barn. Kyrkan har ett uppdrag att sprida Guds kärlek och visa att den räcker för alla och att de är verklighet för var och en. 

Öppet hus för dig som är hemma med barn

  • Fredagar kl. 9.30-12.00.
  • 8 oktober-26 november (uppehåll 5 november)

På Öppet hus kan du och ditt barn leka, pyssla, fika och umgås med andra vuxna och barn. Varje gång är det också sångstund i kyrkan. OBS: Begränsat antal platser, max 15 familjer per gång.

Anmälan sker via sms torsdagen före den aktuella fredagen till församlingspedagog Lovisa Engberg, se kontaktuppgifter nedan. Invänta bekräftelse via sms. Om du inte får ett bekräftelse-sms har du tyvärr inte fått någon plats den gången.

Vid minsta förkylningssymtom eller andra sjukdomssymtom stannar man hemma. Detta gäller både små barn, äldre syskon, den vuxna som är med barnen och oss som personal.

Barnvagnspromenad för dig som är hemma med barn

  • Tisdagar kl. 14-15
  • 12 oktober, 19 oktober. 26 oktober är inställt.
  • Samling utanför Kyrkporten vid S:t Andreas kyrka.

Barnvagnspromenaden är för dig som vill lära känna andra barn och vuxna och kombinera detta med en skön promenad. Vi går i lagom takt runt i området, pratar och lär känna varandra. Ingen anmälan krävs. Ingen begränsning i antal.

Sjung med gung - rytmik och sång för mindre barn

Denna termin har rytmikgrupperna paus. Anmäl er istället gärna till vårt babycafé där vi har sångstund varje fredag (se info om ”Öppet hus”).

S:ta Katarina lekkyrka 

S:ta Katrina lekkyrka har flyttats till Fosie kyrka i Malmö. Våren 2021 såldes S:t Andreasgården. I dess trädgård stod lekkyrkan. S:t Andreas kyrka har ingen annan tillräckligt stor plats där lekkyrkan kan stå så  lekkyrkan var tvungen att hitta ett nytt hem. Den 27 augusti 2021 flyttades S:ta Katarina lekkyrka till trädgården utanför Fosie kyrkas församlingshem. Vi i S:t Andreas kyrka är väldigt glada att lekkyrkan får fortsätta vara till välsignelse och glädje för barn i många år framöver.

Istället ett lekkyrkskåp

Sakerna som använts inne i lekkyrkan så som prästkläder i barnstorlek och liten dopfunt kommer fortsätta att användas i S:t Andreas kyrka i mötet med barn i olika åldrar. I församlingssalen kommer ett ”Lekkyrkeskåp” att finnas där alla saker som församlingsbor och anställda gjort och köpt förvaras.

Följ lekkyrkans väg på Facebook

För att se bilder från lekkyrkan och dess flytt – gå gärna in Facebook - S:ta Katarina lekkyrka - St Catherine Play Church. Du kan även följa denna sida för att se lekkyrkans fortsatta väg.

För frågor om S:ta Katarina lekkyrka eller lekkyrka som metod kontakta Lovisa Engberg, se kontaktuppgifter nedan.

Gudstjänster för barn 

Några gånger per termin firas gudstjänst eller mässa med små och stora. Den följer den traditionella gudstjänstordningen, men är enklare och predikan är kortare och anpassad till barnen. Gudstjänsten kan ha lite olika inriktning. Några gånger per år är temat t.ex. dopfest då de barn som döpts de senaste åren särskilt bjuds in. 

Denna termin planerar vi för gudstjänst med små och stora 24 oktober och 14 november. I juletid firas många gudstjänster och första advent, Luciafirande och Julafton riktar sig särskilt till barn och familjer. För mer information se det aktuella datumet i kalendern.

Samarbete med förskola och skola

Hösten 2021 drar några erbjudanden för förskola och skola igång igen i S:t Andreas kyrka.

Skolor erbjuds Kyrkvisning med tema kring kristendomen och i jul hoppas vi kunna bjuda in både förskolor och skolor till julvandringar. Mer information om erbjudanden hittar ni i länken nedan och informationen angående julvandringar uppdateras i början av november. Vid frågor kontakta församlingspedagog Lovisa Engberg, se kontaktuppgifter nedan.

Läroplanen

I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Lgr 11) står det 

”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskap om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.”

Med det i åtanke vill S:t Andreas kyrka vara ett komplement för skolor och förskolor i undervisning kring religion, tradition, kultur och närmiljö. Församlingspedagoger, präster, diakoner och musiker erbjuder därför icke-konfessionella, kostnadsfria besök grundade i Lgr 11.

Mer information kring skolvisningar

Höstens erbjudande för skolor hittar du i vår brorschyr (pdf, 3,1mb)

RELATERAD INFORMATION