Väggmålning av Jesus och lärjungarna runt nattvardsbordet.
Foto: Jens C Hilner

Andlig fördjupning

Att utforska kristen tro handlar om vår personliga erfarenhet av det heliga och om att reflektera över vår tro och vårt liv. S:t Andreas kyrka ger utrymme för stillheten och det inre lyssnandet genom retreater, bibelsamtal och katekumenat, det vill säga undervisning i kristen tro för vuxna.

INställda verksamheter med anledning av covid-19

Katekumenatet samt samtal kring söndagens bibeltexter är inställda tillsvidare.

Samtala om söndagens evangelietext

På onsdagar kl. 13–14.30 leder prästen Johan Jesperson ett samtal i församlingssalen kring kommande söndags evangelietext. Här får du chansen att diskutera med andra om vad bibeltexten betyder idag och hur den passar in i just ditt liv. Efter samtalet serveras kaffe. Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att dyka upp. 

Katekumenatet är en väg till gemenskap och tro 

Katekumenatet kallas ibland för vuxenväg till tro. Det är en särskild undervisningsform om kristen tro som riktar sig till dig som är vuxen och som är nyfiken på kristen tro och vill veta mer eller kanske döpas och konfirmeras som vuxen.

Samtal och delande av tankar och funderingar

Gruppen möts regelbundet under några terminer för samtal, undervisning och delande av livserfarenheter och tankar kring tro och livsfrågor. Du utgår ifrån dig själv och dina erfarenheter. Tillsammans i gruppen söker ni svaren.

Katekumenatet kan leda till dop eller konfirmation

Om du inte är döpt eller konfirmerad och önskar bli det kan du låta dig döpas och konfirmeras efter att ha gått i en katekumenatsgrupp.

Ny katekumenatsgrupp startar hösten 2022

14 september 2022 startar en ny katekumenatsgrupp i S:t Andreas kyrka. Gruppen kommer att träffas varannan onsdag kl. 18–21. Kontakta Stefan Gummesson för att göra en intresseanmälan. Anmälan är öppen till och med 7 september 2022. För kontaktuppgifter, se längre ned på sidan. 

Retreat i vardagen

Start 1 mars 2022 kl. 17-19 i S:t Matteus kyrka.
Andra träffen 8 mars och sista träffen 3 maj.

Lev i bön och meditation under tio veckor mitt i det vardagliga livet i din hemmiljö. Tillsammans med en vägledare får du reflektera över vad som händer i bönen och i gudsrelationen.

Bön varje dag och samtal med andlig vägledare varannan vecka

Retreaten inleds med två gemensamma kvällar i S:t Matteus kyrka där alla deltagare träffas. De följande veckorna behöver du avsätta  minst en halvtimme för bön varje dag. Du har en personlig andlig vägledare som du träffar för samtal en gång varannan vecka. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen.

Varseblivning och närvaro i centrum

Retreaten följer Frans Jalics bok De andliga övningarna i kontemplativ form. Frans Jalics är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och hans andliga övningar har Jalics utarbetat en retreat där varseblivning och närvaro står i centrum.

Vägledare för retreaten är prästerna Therese Jadeland, Stefan Gummesson, Lars Törnqvist samt diakonen Marie Bernéli. 

Intresseanmälan görs till Stefan Gummesson. För kontaktuppgifter, se nedan.

Adventsretreat på Äspögården

4 –6 december har du möjlighet att åka på adventsretreat på Äspögården, norr om Smygehamn. Ibland behöver vi dra oss tillbaka från vardagen för att hitta en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet.

Så tar du dig till Äspögården

Äspögården ligger norr om Smygehamn i Trelleborgs kommun. Kommer du med bil är adressen Äspö Kyrkväg 18-5, 231 99 Klagstorp (länk till Google Maps).

Ta buss 144 från Malmö till Trelleborg eller Pågatåg Malmö–Trelleborg. I Trelleborg byter du till regionbuss 190 mot Ystad. Hoppa av i Smygehamn där du blir hämtad av kursledarna för vidare transport till Äspögården.

Ledare för adventsretreaten är Bente Jensen och Stefan Gummesson.

Pris och anmälan 

Adventsretreaten kostar 1 500 kr. Anmälan görs till Stefan Gummesson.

Andlig vägledning i ignatiansk anda

Ibland kan vi behöva en vägledare som vandrar med oss och ger oss stöd. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, se och stödja din längtan och erfarenhet av Guds närvaro.

Allt börjar med ett samtal, med utgångspunkt från där du befinner dig i tro och liv. Bibeln används som guide och kompass. Din Gudsrelation står i fokus och vägledaren föreslår bibeltexter du kan använda i din bön. Du och vägledaren hjälps åt på många olika sätt med att lyssna och se Guds närvaro i dina egna upplevelser.

Läs mer om andlig vägledning i ignatiansk anda

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.