Väggmålning av Jesus och lärjungarna runt nattvardsbordet.
Foto: Jens C Hilner

Andlig fördjupning

Att utforska kristen tro handlar om vår personliga erfarenhet av det heliga och om att reflektera över vår tro och vårt liv. S:t Andreas kyrka ger utrymme för stillheten och det inre lyssnandet genom retreater, bibelsamtal och katekumenat, det vill säga undervisning i kristen tro för vuxna.

Samtala om söndagens evangelietext

På onsdagar kl. 13–14.30  leder prästen Johan Jesperson ett samtal i församlingssalen kring kommande söndags evangelietext. Här får du chansen att diskutera med andra om vad bibeltexten betyder idag och hur den passar in i just ditt liv. Efter samtalet serveras kaffe. Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att dyka upp. Startdatum: 18 januari

Katekumenatet är en väg till gemenskap och tro 

Katekumenatet kallas ibland för vuxenväg till tro. Det är en särskild undervisningsform om kristen tro som riktar sig till dig som är vuxen och som är nyfiken på kristen tro och vill veta mer eller kanske döpas och konfirmeras som vuxen.

Samtal och delande av tankar och funderingar

Gruppen möts regelbundet under några terminer för samtal, undervisning och delande av livserfarenheter och tankar kring tro och livsfrågor. Du utgår ifrån dig själv och dina erfarenheter. Tillsammans i gruppen söker ni svaren.

Katekumenatet kan leda till dop eller konfirmation

Om du inte är döpt eller konfirmerad och önskar bli det kan du låta dig döpas och konfirmeras efter att ha gått i en katekumenatsgrupp.

Kontakta Stefan Gummesson om du vill veta mer. 

 

Andlig vägledning i ignatiansk anda

Ibland kan vi behöva en vägledare som vandrar med oss och ger oss stöd. Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, se och stödja din längtan och erfarenhet av Guds närvaro.

Allt börjar med ett samtal, med utgångspunkt från där du befinner dig i tro och liv. Bibeln används som guide och kompass. Din Gudsrelation står i fokus och vägledaren föreslår bibeltexter du kan använda i din bön. Du och vägledaren hjälps åt på många olika sätt med att lyssna och se Guds närvaro i dina egna upplevelser.

Läs mer om andlig vägledning i ignatiansk anda

Skånsk vitkalkad gård i lummig miljö.

Retreater på Killans bönegård

Svenska kyrkan Malmö arrangerar både tre- och sexdagars retreater på Killans bönegård i Östra Vemmerlöv på Österlen. Retreaterna innefattar personlig vägledning i ignatiansk anda.

Relaterad information

Text insprängd i asfalten.

Andlig fördjupning i Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö erbjuder flera olika vägar och möjligheter för dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i din andlighet, till exempel bibelgrupper, pilgrimsvandringar, meditation, bibliodrama, kurser i enneagrammet, retreater och katekumenat.

Ung kvinna med hörlurar lyssnar på mobilen.

Tid med Gud hemma

Det finns många appar och poddar med kristen inriktning, gratis att ladda ner eller lyssna på där appar och poddar finns. Svenska kyrkan har också ett eget Spotifykonto med spellistor på olika teman. SVT och Sveriges radio sänder helgmålsringning och gudstjänster.

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.