Röd, låg tegelbyggnad, plattsatt gång och planteringar framför.
Foto: Max Plunger

Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg

Den som vårdas inom rättspsykiatrin har gått miste om sin frihet, en del grundläggande rättigheter, vänner och socialt umgänge, sin vardag. I situationer då det lätt kan svartna inombords kan den andliga vården vara en viktig resurs. Sjukhuskyrkan är tillgänglig för samtal, enskilt eller i grupp.

Diakonen Nichlas på plats på fredagar

De flesta fredagar är diakonen Nichlas Vinsander från Sjukhuskyrkan i Malmö på plats på Rättspsykiatriskt centrum. Han finns där som ett stöd både för patienter och för personal. Nichlas har diakonens tystnadsplikt och för inga journaler. Om du som patient eller personal önskar bön, välsignelse eller vill fira nattvard på avdelningen, kan du ta kontakt med Nichlas eller Svenska kyrkan i Dalköpinge. 

Sjukhuskyrkan förmedlar gärna kontakt till andra religioner eller samfund.

 • Nichlas Vinsander

  Nichlas Vinsander

  Svenska kyrkan Malmö

  Diakon - Sjukhuskyrkan

  Mer om Nichlas Vinsander

  Finns på beroendecentrum, sprutbyte, dubbeldiagnos, infektion. Ansvar för rättspsykiatri (Trelleborg). Grundutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.