Röd, låg tegelbyggnad, plattsatt gång och planteringar framför.
Foto: Max Plunger

Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg

Den som vårdas inom rättspsykiatrin har gått miste om sin frihet, en del grundläggande rättigheter, vänner och socialt umgänge, sin vardag. I situationer då det lätt kan svartna inombords kan den andliga vården vara en viktig resurs. Sjukhuskyrkan är tillgänglig för samtal, enskilda eller i grupp.

Diakonen Nichlas på plats på fredagar

De flesta fredagar är diakonen Nichlas Vinsander från Sjukhuskyrkan i Malmö på plats på Rättspsykiatriskt centrum. Han finns där som ett stöd både för patienter och för personal.

Samtal med diakonen

Nichlas är tillgänglig för enskilda samtal, för att bara växla några ord eller för att delta i olika samlingar. Nichlas har diakonens tystnadsplikt och för inga journaler.

Bön, välsignelse och nattvard på avdelningen

Om du som patient eller anhörig önskar en bön, en välsignelse eller vill fira nattvard på avdelningen kan du ta kontakt med Sjukhuskyrkan. Det går också bra att kontakta Svenska kyrkan i Dalköpinge. 

Sjukhuskyrkan förmedlar kontakt till andra religioner

Om du har en annan trosinriktning än Svenska kyrkans kan Sjukhuskyrkan förmedla kontakt till en representant för din egen trosinriktning. 

Utbildning och friskvård för dig som är anställd

Sjukhuskyrkan arrangerar fortbildningar, reflexioner och retreater för dig som är anställd vårdpersonal på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg och för personal på Skånes universitetssjukhus Malmö. 

Länk till fortbildningar, reflexioner och retreater