Stöd inom psykiatrin

Inom Sjukhuskyrkan finns erfarenhet av och kunskap om hur psykisk sjukdom och ohälsa påverkar livet, både hos den som drabbas och för de närstående. Sjukhuskyrkan finns på Barn- och ungdomspsykiatri BUP, Vuxenpsykiatri, Beroendecentrum och på Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg (RPC).

Stöd till dig som är patient inom psykiatrin

All sjukdom väcker frågor. Så även psykisk sjukdom. Varför? Hur skall det gå? Kommer jag att orka? Vad kan hjälpa? Som patient är du välkommen att själv eller via personal höra av dig. Sjukhuskyrkan besöker alla avdelningar och kan erbjuda enskilda samtal under tystnadsplikt. På några avdelningar erbjuder Sjukhuskyrkan öppna samtalsgrupper eller musik.

För dig som är utskriven eller i kontakt med öppenvården

Har du sedan tidigare en anknytning till sjukhuset kan du även vända dig till Sjukhuskyrkan när du är utskriven eller står i kontakt med öppenvården. För en del kan stödjande samtal med någon utanför vården fungera som ett komplement.  Det kan vara betydelsefullt att träffar någon som varken skriver journaler eller ställer diagnos, utan bara finns till för dig.

Stöd till dig som är anställd inom psykiatrin

Som anställd inom psykiatrin kan du kontakta Sjukhuskyrkan både utifrån din egen livssituation och utifrån din yrkesroll. Sjukhuskyrkan kan även vara en resurs när det gäller att reflektera kring etiska och existentiella frågeställningar som aktualiseras i vården.

Sjukhuskyrkan deltar i TERMA-övningar

Sjukhuskyrkan deltar i mån av tid i TERMA-övningar (Bergenmodellen). Metoden präglas av en respektfull hållning och syftar till att minska våld och tvång inom den psykiska vården.

En del av Skåneveckan för psykisk hälsa

I mån av tid deltar vi även i Skåneveckan för psykisk hälsa som Region Skåne, Hjärnkoll och andra organisationer genomför varje höst.