Stöd inom psykiatrin

Det är viktigt med erfarenhet av och kunskap om hur psykisk sjukdom och ohälsa påverkar livet, både hos den som drabbas och för de närstående. Sjukhuskyrkan finns på Barn- och ungdomspsykiatrin BUP, Vuxenpsykiatrin, Beroendecentrum och på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg (RPC).

Stöd till dig som är patient inom psykiatrin

All sjukdom väcker frågor. Så även psykisk sjukdom. Som patient är du välkommen att själv eller via personal höra av dig. Sjukhuskyrkan besöker alla avdelningar och kan erbjuda enskilda samtal under tystnadsplikt. På några avdelningar erbjuder Sjukhuskyrkan öppna samtalsgrupper.

För dig som är utskriven eller i kontakt med öppenvården

Har du sedan tidigare en anknytning till sjukhuset, kan du vända dig till Sjukhuskyrkan även när du är utskriven eller står i kontakt med öppenvården. För en del kan stödjande samtal med någon utanför vården fungera som ett komplement. Det kan vara betydelsefullt att träffa någon som varken skriver journaler eller ställer diagnos, utan bara finns till för dig.

Stöd till dig som är anställd inom psykiatrin

Som anställd inom psykiatrin kan du kontakta Sjukhuskyrkan både utifrån din egen livssituation och utifrån din yrkesroll. Sjukhuskyrkan kan även vara en resurs när det gäller att reflektera kring etiska och existentiella frågeställningar som aktualiseras i vården.

I mån av tid deltar Sjukhuskyrkan i Skåneveckan för psykisk hälsa, som Region Skåne, Hjärnkoll och andra organisationer anordnar varje höst.

Röd, låg tegelbyggnad, plattsatt gång och planteringar framför.

Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg

Den som vårdas inom rättspsykiatrin har gått miste om sin frihet, en del grundläggande rättigheter, vänner och socialt umgänge, sin vardag. I situationer då det lätt kan svartna inombords kan den andliga vården vara en viktig resurs. Sjukhuskyrkan är tillgänglig för samtal, enskilt eller i grupp.

 • Jonas Persson

  Jonas Persson

  Svenska kyrkan Malmö

  Präst - Sjukhuskyrkan

  Mer om Jonas Persson

  Finns på vuxenpsykiatri, endokrin, lungavdelning. Ansvar för vuxenpsykiatri. Utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.

 • Nichlas Vinsander

  Nichlas Vinsander

  Svenska kyrkan Malmö

  Diakon - Sjukhuskyrkan

  Mer om Nichlas Vinsander

  Finns på beroendecentrum, sprutbyte, dubbeldiagnos, infektion. Ansvar för rättspsykiatri (Trelleborg). Grundutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.

 • Birgitta Westerlund Strelert

  Birgitta Westerlund Strelert

  Svenska kyrkan Malmö

  Präst - Sjukhuskyrkan

  Mer om Birgitta Westerlund Strelert

  Finns på onkologi, kirurgi, plastikkirurgi, barn- och ungdomsavdelningar, BUP. Ansvar för sorgegrupper för familj, barn, ungdom och för stödgruppledarutbildning. Utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg, fortbildning i psykodynamisk terapi.