Avsked och visning

Det kan kännas viktigt att en sista gång få se och ta farväl av en avliden anhörig eller vän. En präst, pastor eller diakon kan vara med som stöd under avskedet.

Sjukhuskyrkans medarbetare kan vara med vid avsked i anslutning till dödsfallet. Om du önskar detta kan du be personalen kontakta Sjukhuskyrkan. 

Om det har gått en tid kan avskedet ske på sjukhusets bårhus och även där kan Sjukhuskyrkan medverka. För närvarande pågår dock en ombygnation och nya visningsrum beräknas vara färdiga 2022. Fram tills dess kan enbart begravningsbyråer erbjuda visning, i en annan byggnad.