Avsked och visning

Det kan kännas viktigt att en sista gång få se och ta farväl av en avliden anhörig eller vän. En präst, pastor, imam eller diakon kan vara med som stöd under avskedet.

Sjukhuskyrkan kan vara med vid avsked 

Visning av en avliden görs i anslutning till dödsfallet och sker i första hand på akutmottagning, vårdavdelning, eller på boende där den avlidne vistats.

Be personalen kontakta Sjukhuskyrkan

Be personalen kontakta Sjukhuskyrkan eller sjukhusimamen om du önskar närvaro av en präst, pastor, imam eller diakon vid visningen. 

Visningar på bårhuset

2020–2022 byggs Malmö bårhus om. Under denna tid har inte bårhuset tillgång till sina visningsrum och kan därför inte anordna visningar, med undantag för begravningsbyråer som under ombyggnadstiden kan boka visning i ett tillfälligt rum på bårhuset.