Tända ljus på sjukhusets Stilla rum
Foto: sjukhuskyrkan

Stilla rum

På Skånes Universitetssjukhus i Malmö finns det två så kallade Stilla rum. Här kan du hämta kraft i en lugn och avslappnad miljö, be, meditera, lyssna på levande musik eller skriva ner dina tankar och önskningar.

Stilla rum på sjukhuset ger plats för återhämtning

På ett stort sjukhus som Skånes Universitetssjukhus i Malmö kan det behövas lugna och avslappnade platser för återhämtning. I sjukhusets två Stilla rum kan du njuta av tystnaden, be dina böner, meditera kring ljusspelets vackra färger, lyssna på levande musik eller skriva ner tankar och önskningar. I skåpen finns bibel, koran, psalmbok, bönematta och några barnböcker att låna.

Tanken att bygga ett meditativt rum på offentlig plats formulerades redan på 1950-talet av Dag Hammarskjöld vid invigningen av Förenande Nationernas Stilla rum i New York .

Stilla rum på Carl Bertil Laurells gata 9

Det större av de två stilla rummen finns mitt emot Pressbyrån och Apoteket. På grund av ombyggnation ligger ingången för tillfället på Carl Bertil Laurells gata 9.

Rummet öppet alla dagar kl. 7–18

Det stilla rummet på Carl Bertil Laurells gata är öppet alla dagar kl. 7-18 och kan besökas med rullstol och sjukhussäng.

En gång i veckan erbjuds meditativ lunchmusik och en kortare andakt kallad dagens tanke.

Rummet inreddes 2013 av Malmö Förskönings- och planteringsförening på initiativ av Sjukhuskyrkan och i samråd med företrädare för olika religioner och designstudenter från DTU i Lund.

Stilla rum på Jan Waldenströms gata 18 öppet dygnet runt

I närheten av barnavdelningen, onkologen och kvinnokliniken ligger sjukhusets andra Stilla rum. Här är det öppet dygnet runt. Kring lucia, jul och midsommar ordnar Sjukhuskyrkan sångstunder för alla åldrar och föreställningar med sjukhusclownerna (länk till clownronden.se).