En glasskulptur föreställande en blomma innesluten i ett kors står på en bädd av sand.
Foto: Gunnar Menander

Om Sjukhuskyrkan

En avbruten gren, ett sidoskott och en blomma som växer ur den. Sjuknuskyrkans symbol står för hoppet att något nytt kan växa ur det som gått sönder eller skadats. Den andliga vården på sjukhus är lika gammal som sjukvården själv.

Svenska kyrkan och frikyrkorna i samarbete

Medarbetarna i Sjukhuskyrkan är anställda av Svenska kyrkan eller av frikyrkorna. I teamet finns en lång erfarenhet av att möta människor i kris samt särskilt kompetens inom kristen och interreligiös själavård, kris- och sorgbearbetning och samtalsterapi. Den kristna utgångspunkten i arbetet är att Sjukhuskyrkan vill finnas till för människor i utsatta situationer och förmedla hopp och mod. Det finns inga krav på tro eller tillhörighet för att kontakta sjukhuskyrkan. Medarbetarna har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Andlig vård i sjukvården

Sjukhuskyrkan utgör en del av den andliga vården i sjukvården, det vill säga det  arbete som företrädare för olika religioner utför på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal. De kristna kyrkornas gemensamma arbete med andlig vård i sjukvården benämns ”Sjukhuskyrkan” och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.