En glasskulptur föreställande en blomma innesluten i ett kors står på en bädd av sand.
Foto: Gunnar Menander

Om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på ett 70-tal orter i Sverige och utgör en del av den andliga vården i sjukvården. Företrädare för olika religioner finns tillgängliga på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal.

Svenska kyrkan och frikyrkorna i samarbete

Medarbetarna i Sjukhuskyrkan är anställda av Svenska kyrkan eller av frikyrkorna. I teamet finns en lång erfarenhet av att möta människor i kris samt särskilt kompetens inom kristen och interreligiös själavård, kris- och sorgbearbetning och samtalsterapi. Den kristna utgångspunkten i arbetet är att Sjukhuskyrkan vill finnas till för människor i utsatta situationer och förmedla hopp och mod. Det finns inga krav på tro eller tillhörighet för att kontakta sjukhuskyrkan. Medarbetarna har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Andlig vård i sjukvården

Sjukhuskyrkan utgör en del av den andliga vården i sjukvården, det vill säga det  arbete som företrädare för olika religioner utför på sjukhusen till stöd för patienter, närstående och personal. De kristna kyrkornas gemensamma arbete med andlig vård i sjukvården benämns ”Sjukhuskyrkan” och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

RELATERAD INFORMATION

Sjukhuskyrkan i coronatider

Under coronapandemin har Sjukhuskyrkan mött många svåra situationer. Medarbetarna har också fått hitta nya sätt att stötta patienter, anhöriga och personal. Åsa Högman, sjukhusdiakon på Karolinska berättar i fimen nedan.