Vid livets slut

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för den som är inskriven på den palliativa vårdavdelningen för vård i livets slutskede, det som tidigare kallades för hospice, på Barkgatan 11 i Malmö.

Stöd vid livets slut

På Barkgatan 11, nära Folkets Park i Malmö ligger en palliativvårdavdelning för vård i livets slutskede, det som tidigare kallades för hospice. Avdelningen har för närvarande 15 platser. De är till för den som har en obotlig eller kronisk sjukdom. Andra patienter kan under en begränsad tid behöva avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 

Sjukhuspastor, -präst eller -diakon tillgängliga för stöd och samtal

Den som skrivs in på den palliativa avdelningen får information om att Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för den som önskar. På vardagar samt vid akuta ärenden under helgen kan Sjukhuskyrkan nås via sjukhusets växel: 040-33 10 00.