Vid livets slut

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för den som är inskriven på den palliativa vårdavdelningen för vård i livets slutskede, det som tidigare kallades för hospice, på Barkgatan 11 i Malmö.

Stöd vid livets slut

På Barkgatan 11, nära Folkets Park i Malmö ligger en palliativ vårdavdelning för vård i livets slutskede, det som tidigare kallades för hospice. Avdelningen är till för den som har en obotlig eller kronisk sjukdom, men även en sjukdom som gör att personen under en begränsad tid behöver avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 

Sjukhuspastor och sjukhuspräst tillgängliga för stöd och samtal

Den som skrivs in på den palliativa avdelningen får information om att Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för den som önskar. Avdelningen har 25 platser uppdelat på två våningsplan. På plan 2 finns sjukhuspastorn Lena, på plan 3 sjukhusprästen Birgitta. De finns som stöd, för samtal med patienter, anhöriga och personal.

På vardagar kan det vara lättast att ringa till dem direkt. Vid akuta ärenden samt under helgen nås Sjukhuskyrkan via sjukhusets växel: 040-33 10 00.

Kontakta sjukhuspräst eller sjukhuspastor

Birgitta Westerlund Strelert

Birgitta Westerlund Strelert

Svenska kyrkan Malmö

Sjukhuspräst (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mer om Birgitta Westerlund Strelert

Kirurgi, kvinnoklinik och onkologi. Ansvarig sorgegrupper för familjer, barn, ungdomar och människor mitt i livet (se under rubriken Stöd och besök - dela sorgen). Utbildning psykoterapi, barn och ungdomars sorg och sorgeprocesser, stödgruppsledare, kamratstödjare.