Gruppbild på personalen i Sjukhuskyrkan tagen en sommardag utomhus.
Foto: Jens C Hilner

Få stöd och besök av Sjukhuskyrkan

Du som är patient, närstående, anhörig eller personal är alltid välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan för enskilda samtal och stöd. Sjukhuskyrkan kan också hjälpa till med sorgebearbetning och stöd vid avsked och visningar.

Präst håller en patients hand vid ett bord.

Besök på avdelningen

Det händer mycket för den som får lämna sin vardag för att ligga på sjukhus. I den situationen kan ett besök av Sjukhuskyrkan ha stor betydelse. Besöket sker helt på patientens villkor. Som patient eller närstående kan du ringa Sjukhuskyrkan själv eller be personalen att kontakta oss.

Samtal i Sjukhuskyrkans samtalsrum

Sjukhuskyrkans samtalsrum ligger i en trygg och skyddad miljö. Är du anställd, närstående eller patient på Skånes Universitetssjukhus i Malmö och behöver någon att prata med, är du välkommen att boka tid för ett samtal med sjukhuspräst, -pastor eller -diakon.

Stöd- och sorgegrupper

Många mår bra av att dela sin sorg med andra. Sjukhuskyrkan vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö erbjuder speciella stödgrupper för dig som har mist barn, förälder eller syskon. Grupperna är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning.

Vid livets slut

Sjukhuskyrkan finns tillgänglig för den som är inskriven på den palliativa vårdavdelningen för vård i livets slutskede, det som tidigare kallades för hospice, på Barkgatan 11 i Malmö.

Avsked och visning

Det kan kännas viktigt att en sista gång få se och ta farväl av en avliden anhörig eller vän. En präst, pastor eller diakon kan vara med som stöd under avskedet.

Stöd inom psykiatrin

Det är viktigt med erfarenhet av och kunskap om hur psykisk sjukdom och ohälsa påverkar livet, både hos den som drabbas och för de närstående. Sjukhuskyrkan finns på Barn- och ungdomspsykiatrin BUP, Vuxenpsykiatrin, Beroendecentrum och på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg (RPC).

RELATERAD INFORMATION

På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

Tystnadsplikt

Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.