Gruppbild på personalen i Sjukhuskyrkan.
Foto: Jens C Hilner

Få stöd och besök av Sjukhuskyrkan

Du som är patient, närstående, anhörig eller personal är alltid välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan för enskilda samtal och stöd. Sjukhuskyrkan kan också hjälpa till med sorgebearbetning och stöd vid avsked och visningar.

RELATERAD INFORMATION