Vitkalkat kyrkorum med ljus bänkinredning i trä, orgelläktare och dopfunt i sandsten.
Foto: Jens C Hilner

Musik, kör och kultur

Musik når det som är svårt att sätta ord på och det som är svårt att förstå. Oxie kyrka ger plats åt musiken i gudstjänster, genom körsång och konserter.

RELATERAD INFORMATION