Vitkalkat kyrkorum med ljus bänkinredning i trä, orgelläktare och dopfunt i sandsten.
Foto: Jens C Hilner

Musik, kör och kultur

Musik når det som är svårt att sätta ord på och det som är svårt att förstå. Oxie kyrka ger plats åt musiken i gudstjänster, genom körsång och konserter.

Sjung i kör

Nu startar vårterminen, titta på just din kör när vi startar igång! Oxie kyrka finns körer för alla åldrar. De minsta får lära sig sjunga och röra sig till musik i Lillkören eller Barnkören. För de äldre barnen finns Oxie ungdomskör och vuxna kan välja mellan Oxie kyrkokör och den så kallade trivselkören.

Flicka spelar på en kyrkorgel

Musikundervisning

Många musiker i Svenska kyrkan Malmö erbjuder undervisning i framförallt orgel, men ibland även i piano och sång. Undervisningen erbjuds ofta i första hand de som är aktiva i kyrkans verksamheter, till exempel körer.

Relaterad information

Orgelpipor

Orgelpunkt Malmö

Orgelpunkt Malmö är ett forum för dig som älskar orgelmusik. Här hittar du information om orgelkonserter, lunchmusik, orgelundervisning, orgeldemonstrationer, orgelvisningar och andra orgelrelaterade evenemang i Svenska kyrkan Malmö. Här finns också möjlighet att läsa om en del av Malmös orglar.