Barn och föräldrar samlas i Köpings kyrka där de sjunger och dansar tillsammans. Efter det ber de en bön, tänder ljus och sist fikar tillsammans.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Oxie församlingsgård är en öppen mötesplats för både vuxna och barn. Här kan du och ditt barn träffa och umgås med andra familjer, delta i barn- och babyrytmik, sångstund eller fika på kyrkans familjekafé. Allt utan kostnad.

Med anledning av covid-19

För att förhindra smittspridning och följa rådande restriktioner har Oxie kyrka valt att anpassa verksamheterna.

Rytmik för barn

Du och ditt barn, musik och rörelse. Det är baby- och barnrytmik. Genom sång, musik, rörelse, ramsor och instrument får du och ditt barn tillsammans med andra upptäcka musikens värld. Hela kroppen aktiveras och barnets språkutveckling, motorik och nyfikenhet stimuleras.

Oxie kyrka erbjuder två rytmikgrupper:

  • Barn 0–18 månader, Inställt startar åter HT 2021
    Gruppen träffas tisdagar kl. 10–10.30 i Oxie församlingsgård. Gruppen leds av Marie Lindgren och Cecilia Dreisig
  • Barn 4–5 år
    Gruppen träffas tisdagar kl. 17.00-17.30 i Oxie församlingsgårds trädgård. Gruppen leds av Cecilia Dreisig och Marie Lindgren. 

Föranmälan krävs till båda grupperna. Anmäl dig till Marie Lindgren, församlingspedagog eller Cecilia Dreisig, musiker. Se nedan för kontaktuppgifter.

Så anpassar Oxie kyrka sin sångverksamhet under pandemin

Familjekafé varje fredag

Varje fredag under terminstid är det familjekafé i Oxie församlingsgård kl. 9–11. Familjecaféet är en öppen mötesplats där du och ditt barn kan leka, fika till självkostnadspris och träffa andra familjer. Varje gång är det dessutom sångstund.

Kontakt barn och familj Oxie kyrka

Cecilia Dreisig

Cecilia Dreisig

Svenska kyrkan Malmö

Organist, Körledare Oxie kyrkokör, Ledare Babyrytmik och Rytmikgrupp 4-5 år, Elevundervisning, Körledare för Lillkören Oxie, Oxie kyrka, Glostorps kyrka

Marie Lindgren

Svenska kyrkan Malmö

Ansvarig konfirmander, Församlingspedagog, Oxie kyrka, Glostorps kyrka

RELATERAD INFORMATION