En liten flicka sitter på golvet med en leksak i handen framför en vuxen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Oxie församlingsgård är en öppen mötesplats för både vuxna och barn. Här kan du och ditt barn träffa och umgås med andra familjer, delta i barn- och babyrytmik, sångstund eller fika på kyrkans familjekafé. Allt utan kostnad.

Rytmik för barn 

Du och ditt barn, musik och rörelse. Det är baby- och barnrytmik. Genom sång, musik, rörelse, ramsor och instrument får du och ditt barn tillsammans med andra upptäcka musikens värld. Hela kroppen aktiveras och barnets språkutveckling, motorik och nyfikenhet stimuleras.

Oxie kyrka erbjuder två rytmikgrupper, barn 0–12 månader och barn 4–5 år.

Barn 0–12 månader

Gruppen träffas tisdagar kl. 9.30-11 i Oxie församlingsgård.
Vi börjar med musik och rytmik och avslutar med fika för de som vill.

Gruppen leds av Cathy Rouhiainen Olsén och Cecilia Dreisig

Barnrytmik 3–5 år 

Gruppen träffas tisdagar kl. 16.30-17.10 i Oxie församlingsgård.
Gruppen leds av Cecilia Dreisig och Cathy Rouhiainen Olsén. 

Föranmälan krävs.
Anmäl dig till Cathy Rouhiainen Olsén, församlingspedagog.
Se nedan för kontaktuppgifter.

Familjekafé varje fredag

Varje fredag under terminstid är det familjekafé i Oxie församlingsgård kl. 9.30–11.30. Familjecaféet är en öppen mötesplats där du och ditt barn kan leka, fika till självkostnadspris och träffa andra familjer. Varje gång har vi sångstund kl. 10 Ingen föranmälan.

    Kontakt barn och familj Oxie kyrka

  • Cecilia Dreisig

    Cecilia Dreisig

    Svenska kyrkan Malmö

    Tjänstledig, Organist, Körledare Oxie kyrkokör, Ledare Babyrytmik och Rytmikgrupp 4-5 år, Elevundervisning, Körledare för Lillkören Oxie, Oxie kyrka, Glostorps kyrka

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.