En liten flicka sitter på golvet med en leksak i handen framför en vuxen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Oxie församlingsgård är en öppen mötesplats för alla åldrar. Här kan du och ditt barn träffa och umgås med andra familjer, delta i barn- och babyrytmik, sångstund eller fika på kyrkans familjekafé. Allt utan kostnad.

Babycafé med babyrytmik för barn 0–12 månader 

OXIE FÖRSAMLINGSGÅRD 
Tisdagar kl. 09.30–11.00, start 3 september (uppehåll 10 september).  
Program: kl. 9.30–10.00 drop-in. Kl. 10.00 babyrytmik med sång och musik, därefter fikar vi och umgås. Ingen föranmälan krävs. Ledare: Cecilia och Marjola. Kolla vår Facebookgrupp: Babycafé och Familjecafé

Vi träffas ej på lov och röda dagar.

Barnrytmik 3–5 år

OXIE FÖRSAMLINGSGÅRD 
Tisdagar kl. 16.30–17.10 (uppehåll 10 september). 
I barnrytmiken sjunger vi och rör oss till musiken. Allt detta stimulerar barnens olika sinnen och motorik. Ledare: Cecilia och Marjola. Anmälan krävs. Anmälan ser till: cecilia.dreisig@svenskakyrkan.se

Vi träffas ej på lov och röda dagar.

Familjecafé 

OXIE FÖRSAMLINGSGÅRD 
Fredagar kl. 09.30–11.30, start 6 september. 
Familjecaféet är en öppen mötesplats där du och ditt barn kan leka, fika och umgås med andra familjer. Var gång har vi sångstund kl. 10.00–10.30, därefter fikar vi.  
Ingen föranmälan krävs. Kolla vår Facebookgrupp: Babycafé och Familjecafé 

Vid frågor kontakta Sofia Morgan.

    Kontakt barn och familj Oxie kyrka

  • Cecilia Dreisig

    Cecilia Dreisig

    Svenska kyrkan Malmö

    Organist, Elevundervisning, Ledare Babyrytmik och Rytmikgrupp 3-5 år, Körledare för Lillkören Oxie, Oxie kyrka, Glostorps kyrka, Heliga trefaldighetskyrkan, Fosie församling

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.