Barn och familj

Oxie församlingsgård är en öppen mötesplats för både vuxna och barn. Här kan du och ditt barn träffa och umgås med andra familjer, delta i barn- och babyrytmik, sångstund eller fika på kyrkans familjekafé. Allt utan kostnad.

Rytmik för barn

Du och ditt barn, musik och rörelse. Det är baby- och barnrytmik. Genom sång, musik, rörelse, ramsor och instrument får du och ditt barn tillsammans med andra upptäcka musikens värld. Hela kroppen aktiveras och barnets språkutveckling, motorik och nyfikenhet stimuleras.

Oxie kyrka erbjuder två rytmikgrupper:

 • Barn 0–12 månader start 31/8

  Gruppen träffas tisdagar kl. 9.30-11.00 i Oxie församlingsgård.
  Vi börjar med musik och rytmik och avslutar med fika för de som vill.
  Anmälan krävs och görs till Marie Lindgren

  Gruppen leds av Marie Lindgren och Cecilia Dreisig

 • Barn 4–5 år

  Gruppen träffas tisdagar kl. 16.30-17.15 i Oxie församlingsgård.
  Gruppen leds av Cecilia Dreisig och Marie Lindgren. 

Föranmälan krävs till båda grupperna.
Anmäl dig till Marie Lindgren, församlingspedagog.
Se nedan för kontaktuppgifter.

Familjekafé varje fredag start 3/9

Varje fredag under terminstid är det familjekafé i Oxie församlingsgård

kl. 9.30–11.30

Familjecaféet är en öppen mötesplats där du och ditt barn kan leka, fika till självkostnadspris och träffa andra familjer.
Varje gång har vi sångstund kl. 10.00

Ingen föranmälan

  Kontakt barn och familj Oxie kyrka

 • Cecilia Dreisig

  Cecilia Dreisig

  Svenska kyrkan Malmö

  Organist, Körledare Oxie kyrkokör, Ledare Babyrytmik och Rytmikgrupp 4-5 år, Elevundervisning, Körledare för Lillkören Oxie, Oxie kyrka, Glostorps kyrka

RELATERAD INFORMATION