En liten flicka sitter på golvet med en leksak i handen framför en vuxen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Oxie församlingsgård är en öppen mötesplats för både vuxna och barn. Här kan du och ditt barn träffa och umgås med andra familjer, delta i barn- och babyrytmik, sångstund eller fika på kyrkans familjekafé. Allt utan kostnad.

Rytmik för barn

Du och ditt barn, musik och rörelse. Det är baby- och barnrytmik. Genom sång, musik, rörelse, ramsor och instrument får du och ditt barn tillsammans med andra upptäcka musikens värld. Hela kroppen aktiveras och barnets språkutveckling, motorik och nyfikenhet stimuleras.

Oxie kyrka erbjuder två rytmikgrupper, barn 0–12 månader och barn 4–5 år.

Barn 0–12 månader

Gruppen träffas tisdagar kl. 9.30-11 i Oxie församlingsgård.
Vi börjar med musik och rytmik och avslutar med fika för de som vill.
Anmälan krävs och görs till Marie Lindgren

Gruppen leds av Marie Lindgren och Cecilia Dreisig

Barn 4–5 år

Gruppen träffas tisdagar kl. 16.30-17.15 i Oxie församlingsgård.
Gruppen leds av Cecilia Dreisig och Marie Lindgren. 

Föranmälan krävs till båda grupperna.
Anmäl dig till Marie Lindgren, församlingspedagog.
Se nedan för kontaktuppgifter.

Familjekafé varje fredag 

Varje fredag under terminstid är det familjekafé i Oxie församlingsgård kl. 9.30–11.30. Familjecaféet är en öppen mötesplats där du och ditt barn kan leka, fika till självkostnadspris och träffa andra familjer. Varje gång har vi sångstund kl. 10. Ingen föranmälan.

    Kontakt barn och familj Oxie kyrka

  • Cecilia Dreisig

    Cecilia Dreisig

    Svenska kyrkan Malmö

    Organist, Körledare Oxie kyrkokör, Ledare Babyrytmik och Rytmikgrupp 4-5 år, Elevundervisning, Körledare för Lillkören Oxie, Oxie kyrka, Glostorps kyrka

Relaterad information

Man scrollar på mobiltelefon

Boka dop på nätet

Se alla lediga doptider i Malmös kyrkor och preliminärboka en tid när det passar dig.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.