Händer från två personer klädda i gröna nyanser i närbild.
Foto: Ikon

Samtalsgrupper i S:t Andreas

Nyhet Publicerad

Att få dela tankar om livet tillsammans med andra människor är en stor gåva. I S:t Andreas kyrka erbjuder vi flera möjligheter till detta genom olika smågrupper/ samtalsgrupper. Kanske finns det en grupp för dig också.

Samtal under hösten

Att få dela tankar om livet tillsammans med andra människor är en stor gåva. I S:t Andreas kyrka erbjuder vi flera möjligheter till detta genom olika smågrupper/
samtalsgrupper. Kanske finns det en grupp för dig också.

Bibelsamtal

ONSDAGAR KL 13.00 | Församlingssalen
Samtal om kommande söndags evangelietext. Delta i den omfattning du kan. Du är lika välkommen om du kommer varje gång eller bara vid något enstaka tillfälle. Ledare för samtalen och kontakt för gruppen är Johan Jesperson, se kontaktuppgifter nedan. Öppen grupp, ingen föranmälan.

Katekumenatet – en väg till kyrkans gemenskap och tro

VARANNAN ONSDAG KL 18.00–20.00 | Rosenholmsrummet, nedre plan

Möt Gud och dig själv. Är du nyfiken och vill veta mer? Här kan du på kristen grund i grupp söka svaren på de frågor och funderingar du har kring tro och livsfrågor. Du utgår från dig själv och dina erfarenheter och tillsammans söker vi svaren. Katekumenatet kan leda till dop, konfirmation eller doppåminnelse. Leds av Stefan Gummesson, se kontaktuppgifter nedan.

Samtal om livet – om existentiell hälsa | Start 20 september

VARANNAN ONSDAG KL 18.00–20.00 | Församlingssalen, nedre plan

De existentiella frågorna, frågor om hur vi förhåller oss till livet, om tillit, mening och tillhörighet, berör oss alla. Har livet en mening? Vad hoppas du på? Kan du värdesätta dig själv och känna inre frid? Existentiell hälsa handlar om vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. Idag vet vi att vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Vi kan vara sjuka men ändå må ganska bra. Vi kan vara friska, men ändå må dåligt. Detta kallar vi för samtal om livet. Vi börjar med fika och utgår sedan vid varje tillfälle från ett kapitel ur boken Leva med ovisshet. Alla deltagare får var sin bok. Gruppen leds av Johan Jesperson och Anna Brade, se kontaktuppgifter nedan.

Lär känna din kyrka | Start 28 september

VARANNAN TORSDAG KL 17.00–18.45

Du som vill veta mer om vår kyrka, församling och olika verksamheter är välkommen till denna grupp som kommer att träffas under fem tillfällen under hösten. Här får du veta mer om kyrkobyggnaden, orglarna, körer, diakoni, gudstjänster och tro med mera. Det finns också möjlighet att uttrycka vad just du förväntar dig och önskar av din kyrka. 
 
Frågor och anmälan
Expeditionen | 040-27 90 72 | andreas.malmo@svenskakyrkan.se

Bokcirkel | Start 25 september

MÅNDAGAR KL 18.00–20.00 | Nedre plan

När höstmörkret faller brukar läslusten vakna. Vi tänkte därför starta en bokcirkel och ses var tredje måndag. Vi bestämmer tillsammans vad vi ska läsa. Självklart tar vi också en kaffe-/tepaus.

Frågor och anmälan
Maria Haglund-Börjesson, förtroendevald och gudstjänstvärd | 073-340 58 04 maria.haglund-borjesson@svenskakyrkan.se | Senast 20 september!

Sorgesamtal | Start 15 november

VARANNAN ONSDAG 14.00–15.30 | START 15 NOVEMBER

Har du mist en anhörig? Dela din sorg med andra i samma situation. Tillsammans hjälps vi åt att gå vidare i livet och lär oss att leva med sorgen och saknaden efter den vi mist. Vi träffas vid sex tillfällen. Anmälan till Stefan Gummesson eller Susanna Ärlelid, som leder gruppen. Se kontaktuppgifter nedan.