Pressmeddelande: Ny kyrka planeras i Bunkeflostrand

Kyrkorådet i Svenska kyrkan Malmö har beslutat att gå vidare med planerna att bygga en ny kyrka i Bunkeflostrand. Platsen där kyrkan kan komma att uppföras är Gottorps torg, ett område i Bunkeflostrand där Malmö stad bygger ett nytt centrum för handel och service, bostäder samt förskola.

”Redan när Bunkeflo strandkyrka byggdes 1990 märkte man snabbt att byggnaden var för liten eftersom det var så stor inflyttning i området och många sökte sig till kyrkan. Även om en tillbyggnad gjordes 2005 så räcker inte de 110 sittplatserna till vid en gudstjänst och jag vet att det är fullt när det är babycafé eller ungdomsgrupper, vilket ju är väldigt glädjande” säger kyrkorådets ordförande Claes Block.

Diskussioner fortsatte för hur man skulle bygga ut kyrkan men på grund av tomtens storlek och den ursprungliga planlösningen blev en utbyggnad komplicerad och framför allt kostsam. Andra alternativ undersöktes och ledningen fick vetskap om att det skissades på ett nytt torg i den nya planerade stadsdelen Gottorp. Samtal inleddes med Skanska som driver planeringsarbetet tillsammans med Malmö Stad. Kyrkorådet har därför tagit beslut om att lämna ett intresse till Skanska om en ny byggnad som förutom ny kyrka och församlingshem även kommer att rymma 30 lägenheter.

”Såväl de förtroendevalda i verksamhetsrådet som arbetslag och medlemmar har i flera år uttryckt behovet av större lokaler. Vi behöver både större kyrkorum och lokaler anpassade för många verksamheter på gång samtidigt”, säger Pierre Schelander som är arbetsledande präst i Bunkeflo Strandkyrka.

”Det är fantastiskt att Svenska kyrkan Malmö får vara med om att bygga en ny kyrka. Vi får både möjlighet att möta malmöbornas behov och att ta långsiktigt ansvar för våra medlemmars pengar”, säger kyrkoherde Gunilla Hallonsten.

Tänkt byggstart är augusti 2023 och byggnaden beräknas vara klar februari 2025.

Mer information

På Malmö stads webbplats kan du läsa mer om planen för Gottorps torg.

Kontakt och frågor

 

Karin Rosvall

Karin Rosvall

Svenska kyrkan Malmö

Kommunikationschef , Kyrkans Hus