Staty av den krönta himmelens drottning Maria med Jesusbarnet i famnen.
Foto: Helena Linder Roslund

Restriktioner vid gudstjänster och konserter i S:t Petri kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Alla är välkomna på gudstjänst och konsert, dock följer vi beslutande myndigheters restriktioner. Anvisad sittplats krävs vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vaccinationsbevis visas vid konserter som samlar fler än 20. Den 9 februari upphör restriktionerna att gälla.

Detta gäller i S:t Petri kyrka:

konserter (Max 500 personer)

Vid konserter som samlar mer än 20 personer visas biljett* (hämtas i kyrkan, öppen dagligen kl 10–18), vaccinationsbevis och id vid ingången till kyrkan. 

Konserten med Helsingborgs Kammarkör 23 januari och lunchkonserterna på onsdagar resten av januari är inställda. 

* Anges vid annonsering av respektive konsert när biljetter börjar delas ut.

gudstjänster och kyrkliga handlingar

När det gäller gudstjänster och kyrkliga handlingar är Svenska kyrkans grundläggande hållning att ingen besökare ska behöva visa vaccinationsbevis. Just nu begränsas antalet deltagare därför till max 50 personer.

Smittskyddsåtgärder vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Detta gäller:

• Du som besökare ska sitta på anvisad plats. 

• Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

• Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.

Restriktionerna gäller från 12 januari till och med 8 februari 2022.