Präst gör korstecken över nattvardsbägare. Vid sidan en patén med oblat.

Nattvard i Limhamns kyrka

- en stilla mässa för dig som längtar efter att kunna ta emot nattvard trots pandemi

I anslutning till söndagens gudstjänst kan den som vill komma till Limhamns kyrka och få del av nattvarden i en kort och stilla gudstjänst. Högst åtta deltagare utöver prästen möts. Vi sitter med stort avstånd och nattvarden delas ut under en gestalt (det vill säja endast brödet delas ut).

Blir vi flera dubbleras gudstjänsten och du får komma något senare.