Foto: Shutterstock

Leva-vidare-grupper i S:t Johannes församling

Nyhet Publicerad Ändrad

Ett par gånger per år startar vi leva-vidare-grupper i S:t Johannes församling. Det är samtalsgrupper där man pratar om sorgen och saknaden efter någon som man har förlorat och om hur livet förändras. Grupperna träffas vid sju tillfällen, kvällstid, och det är kostnadsfritt att vara med .

Prata om sorgen och saknaden i grupp

Att förlora en person som betytt mycket för en blir en omställning i tillvaron. Sorgen och saknaden får ta plats och livet blir för alltid förändrat.
Ibland kan man känna att man fastnat i sin sorg och att man inte kommer vidare, och då erbjuder vi i S:t Johannes församling leva-vidare-grupper. Samtalsgrupper där man tillsammans med andra får prata om sorgen och saknaden, och om hur livet förändras.
Att få dela sina tankar och känslor med andra i samma situatuion, kan göra att sorgen känns lättare att bära.

Hur fungerar det?

Varje år startar ett par leva-vidare-grupper i S:t Johannes församling. Dessa grupper leds av en präst och en diakon. Grupperna består vanligtvis av 5-10 personer och man träffas vid sju tillfällen på kvällstid, ca två och en halv timme.
Man pratar om sorgen och saknaden, om döden och om hur livet förändras.

Dessa grupper är kostnadsfria och ens arbetsgivare kan ge ledigt för deltagande i en leva-vidare-grupp. 

Sorgegrupper hösten 2024

Startdatum

Kommer inom kort.

Tid 

Onsdagar kl. 17-19

Plats

Träffarna kommer att vara i S:t Johannes församlingshem på Kapellgatan 6 i Malmö.