Foto: Marko T Wramén

Kors i taket

– samtal om allt mellan himmel och jord i S:t Matteus kyrka

KORS I TAKET är en programserie på Facebook, Instagram och Youtube där vi tar upp spännande och roliga frågor. Det kan handla om vem var Matteus, varför ringer vi i kyrkklockorna, vilken temperatur på dopvattnet är bäst, varför står och sitter vi på gudstjänsterna och mycket annat.

En gång i veckan möter Anna-Lotta Hirvonen Nyström anställda i S:t Matteus kyrka, Malmö, som svarar på dessa och många andra frågor.

Har du någon fråga, skicka in den till matteus.malmo@svenskakyrkan.se och märk meddelandet ”Kors i taket”.

#korsitaket
#sanktmatteuskyrkamalmö
#svenskakyrkanmalmö