Foto: Magnus Aronson

Konvent med fokus på interreligiös dialog

Nyhet Publicerad

Hur kan vi bevara vår mänsklighet och skydda människovärdet när så många påverkas av migration och flykt från krig och katastrofer? 20-21 april samlas präster, diakoner, pedagoger och kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Malmö för att rustas som kyrka, som medmänniskor och som goda grannar i Malmö.

I dag är lever 80 miljoner människor på flykt och mycket lite tyder på att situationen kommer förbättras – inte minst då klimatförändringar kan väntas driva på ökad migration. Med den förändrade samhällsbilden ökar behovet av interreligiös dialog och samverkan mellan aktörer med olika trosbakgrund.

20-21 april arrangerar Svenska kyrkan Malmö ett konvent för präster, diakoner, kyrkomusiker och pedagoger för att fokusera på migration, flyktingar och kyrkans uppdrag som relationsbyggare. Föreläsare under konventet är Anna Hjälm, disputerad kulturgeograf och programansvarig för ”Interreligiös dialog för fred – En värld av grannar”. I hennes uppdrag ingår att stärka, binda samman och synliggöra det arbete religiösa aktörer gör med och för migranter i Europa och att stärka den interreligiösa infrastrukturen i frågan i Europa. I augusti tillträder Anna Hjälm som direktor för Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem. STI är en del av Svenska kyrkan och syftet är att skapa goda relationer mellan judar, kristna och muslimer.

- Under konventet i Malmö kommer jag att prata en del om centrum och periferi, säger Anna Hjälm. Jag vill utmana våra invanda bilder av vad som är centralt. Vad är till exempel centrum i Malmö om halva Rosengård pratar med Aleppo flera gånger i veckan?

Mod att mötas

Anna Hjälm menar att det behövs mod för att mötas på riktigt, och att vi i kyrkan måste arbeta för att låta människor vara sitt modigaste jag. Möten med människor från andra kulturer och religioner kan göra oss osäkra för att vi inte vill göra fel.

- Tänk om jag skulle råka bjuda en fastande muslim på lunch, då kanske jag hellre låter bli. Jag vill istället att vi ska uppmuntra varandra till att vilja mötas, och våga göra ”fel”. När vi genuint försöker se och förstå den vi möter, då förändras vi. Både som personer och som kyrka, säger Anna Hjälm.

En del av kyrkans uppdrag har i alla tider varit att värna om dem som lever i utsatthet, och att odla goda relationer mellan människor, oavsett religiös eller etnisk bakgrund. Anna Hjälm lyfter även fram ett annat sätt att mötas, nämligen i kyrkans förbön.

Anna Hjälm Foto: Magnus Aronson

- Jag tänker både på vår personliga bön, men framför allt på kyrkans gemensamma förbön, där vi ser, nämner och sträcker oss mot våra medmänniskor. Vi ber för grannar och okända. Jag vet inte vilken religionstillhörighet de har, men de inkluderas i den gemensamma bönen. I förbönen blir gränserna mellan människor porösare.

Bidrag från olika religiösa traditioner

Som förberedelse inför konventet har deltagarna fått läsa ”Ärkebiskopens fastebok”, där sexton skribenter fördjupar sig i åtta olika ämnen, som gästfrihet, motstånd och nåd. Huvudtexterna är skrivna av personer från Svenska kyrkans tradition, och de andra texterna av judar, muslimer och kristna från andra traditioner. Den samlande rubriken är ”Att bevara vår mänsklighet”.

- Det är jättefint att till exempel den bosniske imamen Senaid Kobilica medverkar. Fastan finns i många traditioner, och är ett tillfälle att söka oss inåt, för att reflektera och vila. Fastan är en aktiv vila, säger Anna Hjälm.

En av ingångarna till konventets program är ordet gästfrihet. Anna Hjälm tycker inte att gästfrihet är ett självklart enkelt begrepp att använda i mötet med andra.

- Svenska kyrkan i Malmö beskriver sig själv som en minoritetskyrka, men är samtidigt en del av Sveriges största och rikaste religiösa samfund. Trots allt färre medlemmar har Svenska kyrkan stora resurser i form av personal, lokaler och kontaktnät som ger oss en särställning gentemot andra religiösa aktörer. När vi pratar om gästfrihet, då måste vi tänka på att en är gäst och en är värd. Det finns ett inbyggt beroendeförhållande i gästfriheten. Är vi i kyrkan också beredda att vara gästen? Även om vi har möjlighet att bjuda in, att arrangera och organisera, så är det viktigt att vi håller fast vid att delta, och mötas i ögonhöjd. En annan viktig uppgift för den priviligierade parten är att påtala vilka som inte är där. Om ett möte inte är representativt, säg då att ”vi behöver våra muslimska kollegor här” föreslår Anna Hjälm.

Risken att förlora vår mänsklighet menar Anna Hjälm ligger i att vi skapar hotbilder där lösningarna blir gränsdragningar. Människor känner sig hotade av en ökande flyktingström och börjar diskutera vilka som är ”riktiga flyktingar”. Det riktiga hotet är att vi inte längre är medmänskliga.

Konvent för Svenska kyrkans medarbetare

Konventet i Malmö pågår 20-21 april och samlar 160 medarbetare från Svenska kyrkan Malmös sex församlingar. Kontraktsprost Gunilla Hallonsten leder konventet och Gästföreläsare är Anna Hjälm.

En värld av grannar

Programmet En värld av grannar initierades av Ärkebiskop Antje Jackelén och har pågått 2018–2022. Programmet har samlat in berättelser, erfarenheter och kunskap om hur vi kan arbeta med och för människor på flykt. Som ett resultat av programmet har ett interreligiöst, europeiskt nätverk vuxit fram, A World of Neighbours. När programmet avslutats kommer detta nätverk att stå på egna ben. Läs mer: https://aworldofneighbours.org/