En bibel med ett färggrant omslag ligger på ett bord. Två personer sitter i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Befriande bibelläsning i Kirsebergskyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Genom samtal och övningar i grupp tolkar vi tillsammans texterna utifrån våra egna livserfarenheter och det samhälle vi lever i. Du behöver ingen teologisk bakgrund för att delta eller tillhöra ett speciellt trossamfund. Ingen kostnad. Anmäl dig senast 11 september till Maria Eriksson

Befriande bibelläsning

Måndag 18/9 och 23/10 kl. 18-20 i Kirsebergskyrkan

Var med vid två tillfällen med Befriande bibelläsning. Genom samtal och övningar i grupp tolkar vi tillsammans texterna utifrån våra egna livserfarenheter och det samhälle vi lever i. Du behöver ingen teologisk bakgrund för att delta eller tillhöra ett speciellt trossamfund. Ingen kostnad. 

Anmälan till: maria.eriksson3@svenskakyrkan.se senast 11 september