Foto: Ricardo Gomez Angel/Shutterstock

Att åldras med Gud - samtalsgrupp i S:t Matteus kyrka för dig som är 65+

Nyhet Publicerad Ändrad

En samtalsgrupp om åldrandets gåvor och utmaningar våren 2023

Vi samtalar utifrån egna erfarenheter och tankar och vi vänder oss till dig som är 65+. Vad händer inom oss i den mognadsfas som ibland kallas ”den tredje åldern”? Vilka frågor ställs vi inför och hur ser våra andliga vägmärken ut nu? Som inspiration läser vi Piet van Breemens bok ”Att åldras på andlig väg”.

Vi möts över en kopp kaffe i biblioteket i S:t Matteus kyrkas församlingshem åtta fredagar kl. 13.30-15.00 med start i februari.

  • 3/2  Äldre i Bibeln – förebilder, tilltal
  • 10/2  Åldrandets nåd – att vara en gåva
  • 17/2  Åldrandets avigsidor – att stelna i invanda  mönster
  • 24/2  Att vilja vara där jag är – acceptans och humor
  • 3/3  På väg mot evigheten – vårt exodus
  • 10/3  Åldrandets andlighet – från prestation till fruktbarhet
  • 17/3  Att ta till sig sitt liv – alla mina åldrar bor i mig
  • 24/3  Bönen på äldre dagar – den stilla mittpunkten

Ledare: 
Marie Bernéli och Anna-Lotta Hirvonen, diakoner

Ingen kostnad.