Flicka spelar på en kyrkorgel
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Musikundervisning

Många musiker i Svenska kyrkan Malmö erbjuder undervisning i framförallt orgel, men ibland även i piano och sång. Undervisningen erbjuds ofta i första hand de som är aktiva i kyrkans verksamheter, till exempel körer.

Undervisning i orgel

Svenska kyrkan Malmö erbjuder orgelundervisning på både nybörjarnivå och avancerad nivå. Undervisningen är gratis, men platserna är begränsade. 

Orgelundervisning för nybörjare

Man kan börja spela orgel redan som barn och det är inte nödvändigt att ha spelat piano tidigare.

I första hand erbjuds orgelundervisning till barn och ungdomar som är aktiva i någon av kyrkans verksamheter. I mån av plats erbjuds undervisning till alla åldrar. 

De kyrkor som erbjuder orgelundervisning för nybörjare är Hyllie kyrka, Kirsebergskyrkan, Oxie kyrka, S:t Johannes kyrka, S:t Matteus kyrka, S:t Pauli kyrka och Tygelsjö kyrka. Se nedan för kontaktinformation. 

Orgelundervisning för dig som söker kantors– eller organistutbildning

Svenska kyrkan Malmö bedriver även orgelundervisning på högre nivå, framförallt för dig som siktar på att komma in på en kantors- eller organistutbildning. Det finns också möjlighet att få undervisning i de kompletterande ämnen som behövs för att ta sig in på utbildningarna. Kontakta Mats Hultkvist eller Maja Malmström för mer information. För kontaktinformation, se längre ned på sidan. 

Undervisning i piano

Oxie kyrka erbjuder pianolektioner i första hand till barn och ungdomar som är aktiva i någon av Oxie kyrkas verksamheter.  I mån av plats erbjuds undervisning till alla åldrar. Kontaktpersoner Cecilia Dreisig och Erik Kirsten. 

Undervisning i blockflöjt

Hyllie kyrka erbjuder undervisning i blockflöjt för barn 7–10 år. Kontaktperson Karin Ahlbertz.

Undervisning i sång

Oxie kyrka erbjuder sånglektioner till barn och ungdomar som är aktiva i någon av 
Oxie kyrkas körer. Kontaktperson Cecilia Dreisig.

Kontaktinformation musikundervisning