Illustration av en blå gubbe som tittar på en tavla med fyra kors.
Foto: illustration Mårten Lindahl

Seminarium 4: Tron som konstart – konsten och tron som demokratisk kraft

Vad är "sanning" om människan? På vilka sätt skapar trons innehåll, tolkningsmöjligheter och olika skapandeprocesser mening och mål för samhällsutveckling? Dessa frågor står i fokus i det fjärde och avslutande seminariet i serien 100 år av demokrati. Seminariet hålls söndag 5 december 2021 i S:t Pauli kyrka.

Seminarium 4: Tron som konstart – konsten och tron som demokratisk kraft

Seminariet hålls söndag 5 december i S:t Pauli kyrka. Tid meddelas senare. Med reservation för eventuella ändringar med anledning av pandemin. 

Seminariet kommer även att spelas in. 

Religionens roll som meningsskapare i samhället

Vad är ”sanning” om människan? Har konsten i vid mening något att bidra med som går utöver det som exempelvis naturvetenskapen kan leverera? Om svaret är ”ja” är det meningsfullt att även betrakta religion som en konstart som har större släktskap med olika konstyttringar än med naturvetenskapen. På vilka sätt skapar trons innehåll, tolkningsmöjligheter och olika skapandeprocesser mening och mål för samhällsutveckling? Med det gudomliga som skaparkraft har kyrkan ett uppdrag att vara människor till befrielse. På vilka sätt kan konstnärligheten vara en hjälp både inifrån och utifrån kyrkans hägn?

Frågeställningar

  • Hur kan teologi som konstart vara ett synsätt som ger utökade demokratiska möjligheter för människor och gemenskaper?
  • Hur hanterar vi att konsten i kyrkorna – de kyrkliga inventarierna – är så daterade? 
  • På vilka sätt kan teologen förstå sig som konstnär?
  • Hur behöver uppdraget levandegöras så att frihetskänslan ger kraft att sprida evangelium?
  • Hur kan ordningar, handböcker, givna ramar och regler fungera som befrielse?

Seminariet genomförs som ett panelsamtal mellan sakkunniga. Medverkande meddelas senare.

 

 

KONTAKT

Albin Tanke

Albin Tanke

Svenska kyrkan Malmö

biträdande kyrkoherde, Kyrkans Hus