Illustration av en blå gubbe som tittar på en tavla med fyra kors.
Foto: illustration Mårten Lindahl

Seminarium 4: Tron som konstart – konsten och tron som demokratisk kraft

Vad är "sanning" om människan? På vilka sätt skapar trons innehåll, tolkningsmöjligheter och olika skapandeprocesser mening och mål för samhällsutveckling? Dessa frågor står i fokus i det fjärde och avslutande seminariet i serien 100 år av demokrati. Seminariet spelades in i S:t Pauli kyrka och sändes 5 december 2021. Här kan du se seminariet.

Seminarium 4: Tron som konstart – konsten och tron som demokratisk kraft

Vad är ”sanning” om människan? Har konsten i vid mening något att bidra med som går utöver det som exempelvis naturvetenskapen kan leverera? Om svaret är ”ja” är det meningsfullt att även betrakta religion som en konstart som har större släktskap med olika konstyttringar än med naturvetenskapen. På vilka sätt skapar trons innehåll, tolkningsmöjligheter och olika skapandeprocesser mening och mål för samhällsutveckling? Med det gudomliga som skaparkraft har kyrkan ett uppdrag att vara människor till befrielse. På vilka sätt kan konstnärligheten vara en hjälp både inifrån och utifrån kyrkans hägn?

Frågeställningar

  • Hur kan teologi som konstart vara ett synsätt som ger utökade demokratiska möjligheter för människor och gemenskaper?
  • Hur hanterar vi att konsten i kyrkorna – de kyrkliga inventarierna – är så daterade? 
  • På vilka sätt kan teologen förstå sig som konstnär?
  • Hur behöver uppdraget levandegöras så att frihetskänslan ger kraft att sprida evangelium?
  • Hur kan ordningar, handböcker, givna ramar och regler fungera som befrielse?

Medverkande

Seminariet genomförs som ett panelsamtal mellan 

  • Olof Boman, dirigent och blivande präst
  • Stefan Hansen, VD för Unga Klara (Sveriges nationella scen för barn och unga)
  • Gunilla Hallonsten, kyrkoherde Svenska kyrkan Malmö
  • Albin Tanke, biträdande kyrkoherde Svenska kyrkan Malmö

Samtalet ramas in av musik med Noa Edwardsson på flygel.