Illustration av en blå talarstol med ett gult kors framtill.
Foto: illustration Mårten Lindahl

Seminarium 2: Kyrkans politiska krav

Vad är kyrkans ansvar i samhällslivet och vilken är makthavares och övriga civilsamhällets syn på kyrkan? Den frågan står i fokus i det andra seminariet av fyra i seminarieserien 100 år av demokrati. Seminariet hölls söndag 23 maj 2021 i S:t Pauli kyrka. Här kan du se en inspelning av samtalet.

Seminarium 2: Kyrkans politiska krav

Seminariet spelades in söndag 23 maj 2021 kl. 13 i S:t Pauli kyrka.

Kyrkans ansvar i samhället och samhällets syn på kyrkan

I det andra av fyra seminarium på temat 100 år av demokrati diskuteras frågan om kyrkans ansvar i samhällslivet samt synen på kyrkan från makthavare och övriga civilsamhället. 

Seminariet genomförs som ett panelsamtal mellan 

  • Eva Brunne – biskop emerita, Svenska kyrkan
  • Agnes Callewaert – diakon, Svenska kyrkan Malmö
  • Gunilla Hallonsten – kyrkoherde, Svenska kyrkan Malmö
  • Carina Nilsson – kommunfullmäktiges ordförande, Malmö stad
  • Nicolas Lunabba – verksamhetsansvarig för HelaMalmö som verkar för ett socialt hållbart samhälle, med särskilt fokus på unga människor i socioekonomiskt utsatta områden.

Albin Tanke är moderator för samtalet. 
Ewa Fröling medverkar med diktläsning och Arta Stepina med musik/sång.

Frågeställningar

  • Kan vi tala om krav när vi är en kyrka som predikar nåd?
  • En del hävdar att kyrkan inte ska vara politisk – vad menas egentligen?
  • Diakoni och sociala aspekter är en av grundpelarna till varför människor engagerar sig i kyrkan – hur tas det tillvara?
  • Social cohesion – att höra samman i samhällslivet med våra olikheter – hur utvecklar vi det gemensamma agerandet?
  • Hur ser den sociala sammanhållningen ut i Malmö?

Kyrkan och den svenska välfärdsmodellen

Ibland sägs att den svenska välfärdsmodellen bygger på sekulariserad lutherdom. Individen kan inte frälsa sig själv. Istället får hon lita på Guds nåd och/eller socialförsäkringarna. Men vad händer om alltfler medborgare tappar tron på välfärdssamhället? Vad händer om alltfler upphör att känna sig som bärare av ett samhälleligt uppdrag? Behövs en distinktion mellan statens ansvar och civilsamhällets roll? Den ideella sektorn, kyrkor, samfund, frivilliga eldsjälar och volontärer förväntas bära mycket av den omsorg som ”det allmänna” tidigare hade råd att bekosta. 

Kyrkans fokus är andlig spis, relationer och livsmening

Kyrkans roll i samhällslivet är inte enbart att komma med andlig spis. När våra mest basala grundläggande behov inte är tillfredsställda är uppdraget att försöka tillse detta. Fokus är hela tiden relationer och livsmening så att människor kan utvecklas och leva värdiga liv. Gudstron bör leda till luft och livsutrymme. 

Jämlikhetsperspektiv, barnrättsperspektiv och etiska principer av välvillighet och respekt är avgörande aspekter i trosfrågorna som klingar igenom hela samhällsbygget. Så hur skapar vi en framtid tillsammans i Malmö med engagemang, glödande tro och med krav på oss själva och välfärden – så att vi alla kan komma med våra olika stenar till vårt gemensamma bygge?