Man i mörk kostym, man i skjorta och kvinnlig präst framför altaret i Limhamns kyrka

Vision för Limhamns kyrka

Limhamns kyrka står för öppenhet. Det är högt till tak. Här finns en tillåtande kultur och alla som vill komma tas emot med öppna armar. Även om det är trångt om plats är man välkommen, precis som man är; till gudstjänster, mötesplatser, konserter och samtal.

Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.

1 Korinthierbrevet 13

Ett liv i gemenskap och glädje med Gud

Limhamns kyrka vill vara en kyrka där allas förmågor och gåvor ska ges möjlighet att utvecklas, värdesättas och användas att sprida evangelium. Det är vår bön och strävan att inbjuda till ett liv i gemenskap och glädje med Gud. Här är barnperspektivet viktigt och får ta stor plats.

Kyrkorummet här är ett uppskattat rum som ger många människor minnesvärda upplevelser. Närheten till den omgivande kyrkogården ger en extra dimension för kropp, själ och ande.

Gudstjänst 

Gudstjänsten är hela församlingens gudstjänst där ordet och nattvarden står i centrum. Alla ska känna sig hemma och inkluderade. Här finns igenkännandets glädje, även om gudstjänsterna ser olika ut. I gudstjänsten har musiken en viktig roll och plats. 

Diakoni

Diakoni är tro med händerna, att vara till tjänst för medmänniskan. Diakonins stora uppgift är att hjälpa människor att bli ansvariga för sina egna liv, att stödja människor till självständighet. Vår uppgift är att lindra nöd där det behövs och ge stöd och mod för att resa sig.

Undervisning

Dopet och dopets uppdrag är grunden för vår undervisning, från ung till gammal. Vi ska vara en lärande kyrka som möter varje individ med kärlek och respekt. Undervisingen ska finnas på alla plan; vi behöver alla utveckla vår kristna tro. Undervisningen ska präglas av en god pedagogisk grundsyn att alla är skapade till Guds avbild.

Mission

Gud har inga andra händer och fötter än våra. I tider av förändring är det allt viktigare att på olika sätt berätta om kristen tro. Mission är att bygga relationer med människor i alla åldrar. Mission är att säja välkommen.

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag definieras i församlingsinstruktionen. Visionen för mandatperioden 2022–2025 är "Ett enda bröd - en enda mänsklighet" med uppdraget att verka för försonad mångfald.