Nyckelharpa i närbild

Musik, kör och kultur

I Limhamns kyrka möter du musik från olika genrer och stilar i gudstjänster och konserter. Det finns körer för alla åldrar oavsett förkunskaper. Du möter kyrkomusikerna i kyrkan, där de spelar på gudstjänster och förrättningar på fina instrument, samt i församlingshuset där de leder körer och musicerar med konfirmanderna.

Limhamns musiker

Margareta Haksten är organist. Hon leder vuxenkörer i Limhamns kyrka och spelar orgel, piano och ibland flöjt på gudstjänster, dop, vigslar, konfirmationer och begravningar. Är du intresserad av att ta lektioner i piano eller orgel kan du kontakta henne. Du kan också kontakta Margareta om du är frilansande musiker som vill erbjuda konsertförslag.

Maria Wallin är också organist. Hon har hand om barnkörerna i Limhamns kyrka och spelar orgel och piano i många sammanhang - allt från gudstjänster på söndagarna till dop, bröllop och begravningar. Maria hjälper också till med musiken på konfirmationer och har hand om musikundervisning för barn och ungdomar som spelar orgel.

Albin Johansson är musiker. Han spelar piano, gitarr och orgel och är främst knuten till ungdomsverksamheten. Han leder ungdomskören, arbetar med Ung mässa och finns med i konfirmandarbetet. Albin tjänstgör även på dop, vigslar och begravningar.

Kay Holmquist är kantor. Han spelar orgel och piano. Kay har huvuddelen av sin tjänst i Tygelsjö/ Västra Klagstorps kyrkor och kapellen i Malmö, men tjänstgör även i Limhamns kyrka. Han spelar på gudstjänster, begravningar, vigslar och dop och även i andra sammanhang.

RELATERAD INFORMATION