Charlotte och Charlotta leder träffarna för barn och familj i församlingshuset

Barn och familj

I Limhamns kyrka och församlingshus får barnen ta stor plats. Familjen är viktigt. Öppna träffar som babyträff, barnträff och pappaträff varvas med barnkörer, gudstjänst med små och stora och kyrkbesök för skolklasser. Och kyrknalle Alex vill träffa alla!

Mötesplatserna för barn och familj pausade

För säkerhets skull pausar vi de flesta av våra träffar just nu. Kolla Kalendern, där lägger vi upp så snart vi vet mer!

Babyträff med sång, rytmik och lek 

Tisdagar och torsdagar kl. 9–11.30.

Anmälan dagen innan via sms eller epost till Charlotte Engström.

Denna grupp är för föräldrar och barn upp till 1 års ålder. Ingen fika.

Charlotte Engström

Pedagog, Limhamns kyrka

Kyrknalle Alex tittar ut genom altarringen

Gudstjänst med små och stora

I Limhamn  vill vi göra en gudstjänst på barnens villkor. Det viktigaste är inte att sitta still och vara tyst. Istället är det viktigt att barn och vuxna får vara tillsammans under former som låter barnen vara delaktiga. Sångerna är enkla och fina och ofta är någon av barnkörerna med och sjunger. Berättelsen om Jesus hjälper kyrknalle Alex oss att förstå. Alla barn kan sitta på en matta framme så att man kan se bra. Du ser när nästa Gudstjänst med små och stora är i Kalendern.

RELATERAD INFORMATION