Vilket är det viktigaste skälet att rösta i kyrkovalet?

Läs varför de olika nomineringsgrupperna i valet till kyrkofullmäktige tycker att du ska rösta.

CLAES BLOCK
Arbetarpartiet Socialdemokraterna Malmö

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

- Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp. Rösta för en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla.

MARCUS ROMEDAHL
Borgerlig allians i Malmö (Ba, Fisk, Kr)

Borgerlig allians i Malmö pastorat

-  Kyrkovalet ger möjligheten till alla medlemmar att påverka kyrkans ekonomi och förvaltning. Förtroendevalda har stora möjligheter att påverka verksamheten. Varför inte utnyttja denna möjlighet och rösta på någon du kan lita på?

LEIF ARUHN-SOLÉN
Centerpartiet i Svenska kyrkan

Centerpartiet

- Svenska kyrkan hotas av samma politiska krafter som övriga samhället - krafter som vill göra skillnad på människor och dela upp i ett vi och de. Önskar man att Svenska kyrkan fortsatt ska vara en öppen folkkyrka som välkomnar ALLA människor är en röst i kyrkovalet viktig.

BERTH LÖNDAHL
Frimodig kyrka

Frimodig kyrka

- Man ska rösta därför att man bryr sig om Svenska kyrkan och vill att kyrkan ska bry sig – bry sig om varenda människa. Man ska rösta därför att man vill se en levande och engagerad kyrka mitt i livet, mitt i stan och stadsdelen.

INGRID PETERSSON
POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

- Att som medlem i Svenska kyrkan ta vara på sin demokratiska möjlighet att påverka.

NIMA GHOLAM ALI POUR
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

- Det är nu man får påverka. Om man är medlem i Svenska kyrkan och avstår från att använda sin röst så har man inte rätten att klaga heller. Jag hoppas att de som stödjer oss går och röstar och tar tillbaka sin kyrka från politiska aktivister. Svenska kyrkan tillhör hela svenska folket.

PER HÅKANSSON
Visk i Malmö - Vänstern i Svenska kyrkan

VISK - Vänstern i Svenska kyrkan

- Om du värnar ett öppet samhälle och vill stå för en kyrka där varje människa känner sig bekräftad, välkommen, sedd och älskad för den hen är, då är det viktigt att du röstar i kyrkovalet. Rösta på ViSK.