Vilken fråga är viktigast för er nomineringsgrupp?

Läs vad varje nomineringsgrupp i valet till kyrkofullmäktige i Malmö anser vara deras viktigaste valfråga.

CLAES BLOCK
Arbetarpartiet Socialdemokraterna Malmö

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

- Svenska kyrkan – ett föredöme som arbetsgivare. Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö, schysta villkor, rätt till kompetensutveckling och en god psykosocial arbetsmiljö. Svenska kyrkan ska bidra till att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen.

MARCUS ROMEDAHL
Borgerlig allians i Malmö (Ba, Fisk, Kr)

Borgerlig allians i Malmö pastorat

- Stärk den kristna undervisningen. Satsa på vuxenkonfirmation och grupper för vuxna att växa i tro.

Ge också ideella, anställda och förtroendevalda större möjligheter till andlig fördjupning. Vi vill också få in fler unga i musikverksamheten.

LEIF ARUHN-SOLÉN
Centerpartiet i Svenska kyrkan

Centerpartiet

- Det är dags att lyfta fram kyrkomusikens viktiga roll. I Malmö talas nära 180 olika språk. Vi vill se en öppen kyrka för alla. Där ordet inte når fram, kan alla förenas i musik, både som utövare i pastoratets många olika musikverksamheter och som åhörare vid konserter och gudstjänster.

BERTH LÖNDAHL
Frimodig kyrka

Frimodig kyrka

- Kyrkan är Kristi kyrka. Tron på Gud, på Jesus är central. Här måste kyrkan vara tydlig, öppen för alla, sökare som troende. Satsa på levande gudstjänst- och församlingsliv, diakoni, barn, ungdomar. Församlingarna i Malmö behöver ökad självständighet med minskad centralisering och administration.

INGRID PETERSSON
POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

- Att de som väljs till förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan i Malmö är de som är engagerade och aktiva i församlingarna. Vi vill verka för en kyrka som med den kristna tron som utgångpunkt är en röst i samhället och ser till alla människors lika värde.

NIMA GHOLAM ALI POUR 
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

- Vård och underhåll av kyrkobyggnader. Vi har nolltolerans mot rivning av kyrkor och vi vill skapa ett förtroende bland allmänheten att Svenska kyrkan kommer vårda de kyrkor som finns i Malmö. Kyrkopolitiker måste lyssna mer på allmänheten innan beslut tas i kyrkorådet.

PER HÅKANSSON
Visk i Malmö - Vänstern i Svenska kyrkan

VISK - Vänstern i Svenska kyrkan

- ViSK värnar en trovärdig och solidarisk kyrka. Särskilt viktiga är frågor om ett hållbart samhälle, diakoni och hbtqi. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara pådrivande för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället. Vi har ensamma drivit klimat- och hbtq-frågor i kyrkorådet.