Svenska sedlar
Foto: Sven-Erik Falk /IKON

Fakturaadress

Du som ska skicka en faktura till Svenska kyrkan Malmö hittar organisationsnummer, fakturaadress och bankgironummer här.

Fakturor till Svenska kyrkan Malmö

Organisationsnummer

Svenska kyrkan Malmös officiella namn är Malmö pastorat. Malmö pastorat har organisationsnummer 252003-1051. 

Fakturaadress

Malmö Pastorat
Referens: (skriv namn på beställaren eller enhet)
Fack 778 00 001
Box 15018
750 15 Uppsala 

Fakturor via e-mejl (endast i pdf-format)

Fakturor i SEK: 77800001@faktura.svenskakyrkan.se
Fakturor i utländsk valuta: 77800001@invoice.svenskakyrkan.se 

Elektroniska fakturor (e-faktura)

VAN leverantör: Swedbank
GLN nummer: 2520031051

Bankgiro

360-1408