Ungdomar på en gräsmatta i solen
Foto: shutterstock.com

Kyrkan möter skolan

Kyrkan vill bidra till att elever utvecklar kunskaper om olika religioner, traditioner och erbjuder kostnadsfria aktiviteter med tydlig koppling till läroplanen. Kyrkan vill vara ett komplement till skolans undervisning och finnas som en resurs till lärare och elever när det gäller frågor som t.ex. rör identitet, jämställdhet, värderingar, relationer, vänskap och mobbing.

Kyrkan möter skolan

Kunskap i kyrkans liv och traditioner

Kyrkan vill bidra till att elever utvecklar kunskaper om olika religioner och traditioner. I Läroplanen står det bland annat att ”eleverna ska ges förutsättningarna att utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa” Lgr 11- 5.14. 

Studiebesök

Ni får gärna boka ett studiebesök i kyrkan eller så kommer kyrkans personal ut till er klass. Arbetar ni med frågor som rör etik och moral, död och liv, religion, vänskap och mobbing kan ni ta del av färdiga koncept eller så skräddarsyr vi något till er. 

Krisstöd för skolan

Diakoner och präster erbjuder enskilda samtal för den som behöver, men kan också komma till en skola eller skolklass för att erbjuda stöd i samband med till exempel en kris eller en omskakande situation. Kontaktuppgifter till personal i Kirsebergskyrkan hittar du längst ner på sidan.

Aktiviteter med koppling till läroplanen

Här nedan hittar du aktiviteter som kyrkan erbjuder under terminen indelat i årskurser. Alla aktiviteter har en tydlig koppling till läroplanen. Ni får också en inbjudan av oss inför varje aktivitet med tider och information om hur man anmäler sig.

En liten flicka med ansiktsmålning målar ansiktet på en annan tjej med en penna.

Årskurs F-3

Här hittar du aktiviteter som passar barn som går i förskoleklass upp till årskurs 3. Anmäl din klass till aktiviteter som är aktuella för årstiden som t.ex julspel och påskvandring.

Två flickor går tillsammans utomhus.

Årskurs 4-6

Här hittar du aktiviteter för årskurs 4-6. Anmäl din klass till Bibeläventyret eller ta del av det pedagogiska materialet Abrahams tält, en bussresa till judendomen, islam och kristendomen.

Ett gäng ungdomar står samlade utomhus.

Årskurs 7-9 och gymnasiet

Här hittar du aktiviteter som passar elever i årskurs 7 -9 och gymnasiet. Du kan boka en visning av kyrkan och ta med din klass på en guidad rundtur. Anmäl dig och din klass till det ekumeniska projektet Franciscus- en djupdykning i fyra olika kristna traditioner.