Kvinna sittande på golvet med ett barn i famnen
Foto: Johannes Frandsen / IKON

Barn och familj

I Kirsebergskyrkan kan du besöka babykafé som är till för dig som är hemma med små barn. Efter förskolan/skolan kan du komma till familjekaféet som har öppet från kl. 14 till 16.

Babykafé

Måndagar kl 9-12 Uppehåll måndag 1 maj och Måndag 5 juni

För dig som är hemma med barn och vill komma ut och träffa andra en stund. Fika för en liten peng, lek, spela spel, måla eller bara ta det lugnt. Ingen anmälan. För mer information kontakta Rose-Marie Axelsson,  se kontaktuppgift längre ner på sidan. 

Familjekafé 

Måndagar kl. 14-16  Uppehåll Måndag 1 maj och Måndag 5 juni

Aktuellt för barn och familj

Ett barn gapskrattar i sin mammas knä.

Familjekafé i Kirseberg

MÅNDAGAR KL. 14-16 Efter förskolan/skolan kan du tillsammans med dina föräldrar komma hit och fika, pyssla, spela spel eller gör något annat kul tillsammans. En chans att träffa nya vänner för både föräldrar och barn.

Himla gott - mässa och kvällsmat

Vid några tisdagar och söndagar per termin kan du fira mässa och äta kvällsmat. En mässa för både stora och små. Innan gudstjänsten kan du vara med och pyssla. Var med på en tisdag eller söndag, eller varför inte båda. Se kommande tillfällen i gudstjänstkalendern.

Ungdomar på en gräsmatta i solen

Kyrkan möter skolan

Kyrkan vill bidra till att elever utvecklar kunskaper om olika religioner, traditioner och erbjuder kostnadsfria aktiviteter med tydlig koppling till läroplanen. Kyrkan vill vara ett komplement till skolans undervisning och finnas som en resurs till lärare och elever när det gäller frågor som t.ex. rör identitet, jämställdhet, värderingar, relationer, vänskap och mobbing.

  Relaterad information

  Boka dop

  Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

  Ett barn sitter och ritar.

  Barnkonsekvensanalys

  I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

  Barn använder appen kyrkan på iPad.

  Kyrkan – en app för barn

  Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.