Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Barn- och familjeverksamheten i Hyllie kyrka täcker in alla åldrar från nyfödd till konfirmation. Här finns bland annat drop-in med babyrytmik och musik och After school för dig i mellanstadiet. I kyrkans byggnader finns även Äpplets förskola.

Bryt en tradition

Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag! Vi lever alla under samma himmel och tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs mer och ge en gåva

Musik, kör och kultur

I Hyllie kyrka finns det flera körer med olika inriktningar och för olika åldrar: barnkör, juniorkör, ungdomskör, kyrkokör och gospelkör. Vill du lära dig spela blockflöjt eller orgel erbjuds undervisning kostnadsfritt. Varje år ges fyra–fem gospelmässor och konserter.

Engagerade och glada körsångare från 25 år och uppåt. Skärpan ligger i mitten på en ung kvinna med blont hår. Hon tittar glatt snett upp till vänster och håller ut en lång ton.

Sjung i kör

I Hyllie kyrka finns en kör för alla åldrar, barnkör, juniorkör, ungdomskör, kyrkokör och gospelkör. Körerna har olika svårighetsgrad, för dig med mångårig körvana eller för dig som är ny sångare. Det viktigaste är att du vill sjunga tillsammans med andra. Kom, sjung och ha roligt!

En plats för barn och unga att växa

I Hyllie kyrka får du komma som du är och vara dig själv, umgås och göra roliga saker tillsammans med andra. I verksamheten får barn och ungdomar växa och utvecklas som de är skapade att vara. Kom och var med!

Här hittar du all vår barnverksamhet. All körverksamhet hittar du under rubriken Musik, kör och kultur.

Öppet hus med babyrytmik och musiklek

I barnlokalen och i kyrkorummet är det Öppet hus för barn och vuxna onsdag kl. 14–16. De allra minsta barnen upp till ungefär ett år välkomnas att vara med på babyrytmik som startar kl. 14.
Kl. 15 är det dags för musiklek för de lite äldre barnen. 
Kaffe, te saft serveras.

Det finns micro, skötbord och barnstolar. Har du frågor, kontakta ledarna Olivia Jönsson, Jonas Wollin eller Malin Holk. tel växel Hyllie kyrka: 040–27 93 00.

Vi firar mässa med små och stora en gång i månaden.

Babysång

After school för barn 9-13 år 

Tisdagar kl. 15–16.30. En öppen verksamhet, kom och fika och häng i kyrkan efter skolan, spela spel, pyssla, få hjälp med läxor med mera.

Har du frågor, kontakta ledarna Olivia Jönsson, Jonas Wollin eller Malin Holk. tel växel Hyllie kyrka: 040–27 93 00.

För datum, se kalendern. 

Äpplets förskola på Hyllie kyrkas innegård

Äpplets förskola

Äpplets förskola har plats för 18 barn i åldrarna ett till sex år. Här blandas gemenskap och glädje med kreativitet, utforskande och lärande. Barns fantasi och nyfikenhet värderas högt och verksamheten formas utifrån deras önskemål och behov. Förskolans storlek och låga personalomsättning skapar möjligheter till en mycket familjär känsla med starka relationer. För mer information, kontakta skolchef Sofie Rikte, se kontaktuppgifter nedan.

Relaterad information

Man scrollar på mobiltelefon

Boka dop på nätet

Se alla lediga doptider i Malmös kyrkor och preliminärboka en tid när det passar dig.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.