Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Barn- och familjeverksamheten i Hyllie kyrka täcker in alla åldrar från nyfödd till konfirmation. Här finns t.ex. drop-in med babyrytmik och musik och Ungdomshäng för dig som är 14 år och äldre. All verksamhet är kostnadsfri.

Dopet är Livets första fest

Dopet är ett tillfälle att fira och tacka för det barn som kommit. Dopet kan hållas enkelt med färre personer eller med fler, i kyrkan eller som utomhusdop i någon av kyrkans trädgårdar.

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Musik, kör och kultur

I Hyllie kyrka finns det flera körer med olika inriktningar och för olika åldrar: barnkör, juniorkör, ungdomskör, kyrkokör och gospelkör. Vill du lära dig spela blockflöjt eller orgel erbjuds undervisning kostnadsfritt. Varje år ges fyra–fem gospelmässor och konserter.

Sjung i kör

I Hyllie kyrka finns en kör för alla åldrar, barnkör, juniorkör, ungdomskör, kyrkokör och gospelkör. Körerna har olika svårighetsgrad, för dig med mångårig körvana eller för dig som är ny sångare. Det viktigaste är att du vill sjunga tillsammans med andra. Kom, sjung och ha roligt!

En plats för barn och unga att växa

I Hyllie kyrka får du komma som du är och vara dig själv, umgås och göra roliga saker tillsammans med andra. I verksamheten får barn och ungdomar växa och utvecklas som de är skapade att vara. Kom och var med!

Här hittar du all vår barnverksamhet. All körverksamhet hittar du under rubriken Musik, kör och kultur.

Drop-in med babyrytmik och musiklek

I barnlokalen och i kyrkorummet är det drop-in för barn och vuxna onsdag kl. 14–16. De allra minsta barnen upp till ungefär ett år välkomnas att vara med på babyrytmik som startar kl. 14.
Kl. 15 är det dags för musiklek för de lite äldre barnen. 
Kaffe, te saft serveras.

Det finns micro, skötbord och barnstolar. Har du frågor, kontakta ledarna Jonas Helgesson eller Malin Holk. tel växel Hyllie kyrka: 040–27 93 00.

Vi firar mässa med små och stora en gång i månaden.

Babysång

Barn- och ungdomsverksamhet på persiska

Söndagar kl 16: söndagsskola under gudstjänsttid.

Tisdagar kl 18–20: ungdomsgrupp (upp till 35 år). Kontakt: Elia Chenani, se kontaktuppgifter nedan.

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.