Dopfunt och ljusbärare i Hyllie kyrka

Hyllie kyrkas historia

Kyrkan invigdes 1985 och ersatte den vandringskyrka som funnits sedan 1969, då Hyllie församling bildades. Från början av 1200-talet låg kyrkan i Hyllie by, på den plats där kyrkogården fortfarande finns kvar. 1889 revs denna kyrka och ersattes med Limhamns kyrka som invigdes 1890.

Hyllie kyrkas byggnadshistoria

Hyllie gamla kyrka

Från Hyllie följde en del saker med till den nya kyrkan: kyrkklockorna, sju oljemålningar, ett krucifix, en sabel(!) och ett dopfat.
1908 ändrades församlingsnamnet till Limhamn, men 1969 delades församlingen och det bildades åter en församling med namnet Hyllie.
2014 ändrades församlingsgränserna återigen, och Hyllie församling är nu en del av Malmö pastorat.

Kyrkan på Vanåsgatan

När Hyllie församling bildades 1969 invigdes samma år en ny kyrka på Vanåsgatan. Det var en så kallad vandringskyrka i trä, en monteringsfärdig kyrka som i sin enkelhet fyllde en viktig funktion, men som ofta var för liten.
Under nästan sjutton år var denna kyrka i bruk som Hyllies församlingskyrka, innan församlingen flyttade sin verksamhet till Gamlegård.

Gamlegård

Till Hyllie nr 27, eller Gamlegård som vi nu kallar det, har det hört stora markområden. Vid enskiftet 1809-1825 organiserades jordbruket om, så att bönderna slapp bruka en massa små osammanhängande åkertegar. Gårdarna som legat kring dåvarande Hyllie kyrka flyttades ut till de tidigare vångarna, och Gamlegård hamnade längst ut mot Fosies dåvarande sockengräns, vid dagens Kroksbäck. Här hittar du idag Hyllie kyrka.

Sevärdheter i Hyllie kyrka

Se hur Hyllie kyrka ser ut inuti med Google View 360.

Altartavlan

Av konstnären Ulla Viotti. En komposition i oglaserad keramik som för tanken till en klippa, en strävan uppåt mot ljuset, såväl i form som färg, och människor som samlas kring korset för att vandra mot ljuset. Altartavlan inbjuder till egen meditation. Ulla Viotti nämner två bibeltexter som hon haft i åtanke:

1 Timotheosbrevet, kap. 6, vers 16 ”/han/ som ensam är odödlig, som bor i ett ljus… ” och Matteusevangeliet, kap. 7,

vers 14 i Jesus bergspredikan ”Men den port är trång och den väg är smal, som leder till livet…”

Dopfunt i sandsten

Den gamla dopfunten i sandsten är från tidig medeltid, 1200-talet, och fanns i den ursprungliga kyrkan i Hyllie by. Nu får den utgöra ett samband bakåt. Efter nära 100 års förvaring på Historiska museet i Lund har dopfunten hittat tillbaka till sin rätta plats och funktion, vilket vi tackar museet för. Den har kompletterats med en ny sockel och Elon Arenhill är konstnären bakom insatsen i smide och en tillhörande skål i silver.

Bildvävnad med många kristna symboler

Av textilkonstnärinnan Anna Lisa Ogelqvist-Kruse. Väven är teologiskt rik på symboler. Här finns himmel och jord med Kristus i centrum, och den röda färgen som symboliserar lidandet med fem törnen. Kristusbilden flankeras av Gudsnamnet, treenigheten, femtalet samt apostlarna. Observera att en av apostlarna, Judas, är överkryssad. Likaså finns brödet och fiskarna.

Votivskepp 

Av författaren och konstnären Torbjörn Stålmarck. Skeppet är ett livsskepp, ett fristående konstverk, en symbol för vår färd genom rymden med korsets förtecken och korset som rorskult. Allt är gjort i trä. Fartyget är riggat som en skonert med två gaffelmaster, två råsegel samt tre försegel. Under bogsprötet finns en ”förgylld” galjonsfigur, en simmande kvinna med armarma utsträckta. Skeppet är döpt till Ellen av Tellus efter konstnärens mor.

Söndagen den 21 mars 1989 överlämnades kyrkskeppet till församlingen.

I församlingssalen finns Noaks ark, ytterligare ett konstverk skapat och skänkt av Torbjörn Stålmarck.

Processionskrucifix av konstnären Ingemar Thalin

Nattvardsmotivet finns inlyft i korset genom halvcirkelformen som skapar bilden av en kalk. Denna är röd på insidan vilket symboliserar vin, men också blodet och den röda manteln som Jesus bar. Oblaten i korsets mitt, med kristusmonogrammet, talar om bröd, med allt vad bröd i sig står för.

Taklamporna Fatima Morgana

12 st taklampor av Hans Agne Jakobsson. Lamporna är i vitlackerad plåt.

Orgeln

Tillverkad 1985 av Mårtenssons i Lund. Orgeln är disponerad av Rolf Lindh, tidigare organist i Hyllie kyrka. Hänsyn är tagen till rummet och uppsättningen pipor är perfekt anpassad för Hyllie kyrka. Ett basetthorn med en något mjukare ton,  än principal 8 som är vanligare förekommande, är valt istället då kyrkorummet är litet och mer passande för en mjukare klang.

Kyrkklocka i fristående klockstapel utanför kyrkan

Kyrkklockan är gjuten 1969 av M&E Ohlssons klockgjuteri i Ystad.

 

Altartavlan av konstnären Ulla Viotti.
Altartavlan av konstnären Ulla Viotti. Foto: Jens C Hilner
Kyrkorummet med altare, flygel och orgel i Hyllie kyrka
Kyrkorummet med altare, flygel och orgel i Hyllie kyrka Foto: Jens C Hilner
Dopfunt i sandsten är från tidig medeltid.
Dopfunt i sandsten är från tidig medeltid. Foto: Jens C Hilner
Kyrkorummet med altare, flygel, orgel, ljusbärare och dopfunt i Hyllie kyrka
Kyrkorummet med altare, flygel, orgel, ljusbärare och dopfunt i Hyllie kyrka Foto: Jens C Hilner
Ljusbärare, dopfunt och sopljus.
Ljusbärare, dopfunt och sopljus. Foto: Jens C Hilner
Bildvävnad med kristna symboler av textilkonstnärinnan Anna Lisa Ogelqvist-Kruse.
Bildvävnad med kristna symboler av textilkonstnärinnan Anna Lisa Ogelqvist-Kruse. Foto: Jens C Hilner
Votivskepp av författaren och konstnären Torbjörn Stålmarck
Votivskepp av författaren och konstnären Torbjörn Stålmarck Foto: Jens C Hilner

Hyllie kyrka

Se hur Hyllie kyrka ser ut inuti med Google View 360

Öppettider

Kyrkan är öppen för besök, ljuständning och bön måndagar kl. 9–12, tisdag–fredag kl. 9–15. Kyrkan är även öppen i samband med gudstjänst.

Antal platser

Kyrkan har 150 platser. Församlingssalen rymmer 60 personer. 

Altargångens längd

Från vapenhuset till främre trappsteget vid koret cirka 11,5 meter. 

Antal bänkvaser/bänkljus

6 ljushållare 

Barnhörna

Ja, vid ingången till kyrksalen.

Tillgänglighet

Huvudingången till kyrkan är i markplan. Parkering för rörelsehindrade vid portalen till församlingsgården. HWC. Hörslinga.

Wifi 

Anslut till "Svenska kyrkan Gäst". Starta din webbläsare. Logga in. Anslut med dina inloggningsuppgifter. Har du inte något konto väljer du "Skapa konto" och följer instruktionerna. OBS! Du måste verifiera din e-post inom 10 minuter första gången du ansluter.

Hitta hit

Gamlegårdsvägen 34, 216 20 Malmö på Google Maps