30 October 2016, Lund, Sweden: Ecumenical Sunday mass in Lund Cathedral, where a procession of children from the Catholic parish of Saint Thomas joined, in anticipation of the Lutheran-Catholic reformation commemoration with the Lutheran World Federation and Pope Francis on 31 October. At the mass, greetings were given by LWF President Bishop Munib Younan, who said, "Jerusalem, where the holy spirit founded the church, needs you. Jerusalem needs your prayers, your support, to make sure Christians do not all leave the Holy Land, but stay, seeking justice. The joint commemoration, and the document from Conflict to Communion calls, Lutherans and Catholics, to witness together."
Foto: Albin Hillert

Så blir du gudstjänstvärd i Hyllie församling

Vill du engagera dig konkret i gudstjänsterna i Hyllie och S:t Mikaels kyrkor eller som volontär finns det flera olika möjligheter. Din främsta uppgift som gudstjänstvärd är att skapa delaktighet för den som kommer till gudstjänsten.

Gudstjänstvärd

Att engagera sig i kyrkans gudstjänster kan handla om att läsa en text eller bön, bära kors eller ljus vid en procession, hjälpa till vid nattvarden, ta upp kollekten eller någon annan uppgift. Idag är det ungefär tjugo personer i gudstjänstgruppen. Några gånger per år samlas vi under trevliga former för gemensamt tankeutbyte och samtal kring gudstjänst och gudstjänstutveckling. Kontakta Kenth Carlsson eller Conny Larsson.

Volontärarbete

Du som vill sätta guldkant på tillvaron genom att engagera dig ideellt i vår kyrka är välkommen att höra av dig. Insatserna kan till exempel handla om att besöka någon, vara sällskap på promenader eller hjälpa till vid kyrkobesök.

Vi tar också gärna emot nya medlemmar i vår kaffegrupp som förbereder kyrkkaffet efter elvagudstjänsten (uppehåll under sommaren). Det är gott i dubbel bemärkelse att äta en smörgås och prata en stund innan man går hem! Kontakta Kenth Carlsson eller Conny Larsson.

Kontakt gudstjänstvärd och volontärarbete

Kenth Carlsson

Kenth Carlsson

Svenska kyrkan Malmö

Församlingsherde Hyllie församling, Arbetsledande präst Hyllie kyrka, S:t Mikaels kyrka, Tygelsjö kyrka, Västra Klagstorps kyrka, Ledamot verksamhetsrådet Hyllie kyrka, Ledamot verksamhetsrådet S:t Mikaels kyrka

Conny Larsson

Conny Larsson

Svenska kyrkan Malmö

Präst, S:t Mikaels kyrka

RELATERAD INFORMATION