Någon håller i en nattvardskalk.
Foto: Albin Hillert

Så blir du gudstjänstvärd i Hyllie församling

Vill du engagera dig konkret i gudstjänsterna i Hyllie och S:t Mikaels kyrkor eller som volontär finns det flera olika möjligheter. Din främsta uppgift som gudstjänstvärd är att skapa delaktighet för den som kommer till gudstjänsten.

Gudstjänstvärd

Att engagera sig i kyrkans gudstjänster kan handla om att läsa en text eller bön, bära kors eller ljus vid en procession, hjälpa till vid nattvarden, ta upp kollekten eller någon annan uppgift. Idag är det ungefär tjugo personer i gudstjänstgruppen. Några gånger per år samlas vi under trevliga former för gemensamt tankeutbyte och samtal kring gudstjänst och gudstjänstutveckling. Kontakta Kenth Carlsson eller Conny Larsson.

Volontärarbete

Du som vill sätta guldkant på tillvaron genom att engagera dig ideellt i vår kyrka är välkommen att höra av dig. Insatserna kan till exempel handla om att besöka någon, vara sällskap på promenader eller hjälpa till vid kyrkobesök.

Vi tar också gärna emot nya medlemmar i vår kaffegrupp som förbereder kyrkkaffet efter elvagudstjänsten (uppehåll under sommaren). Det är gott i dubbel bemärkelse att äta en smörgås och prata en stund innan man går hem! Kontakta Kenth Carlsson eller Conny Larsson.

    Kontakt gudstjänstvärd och volontärarbete

  • Kenth Carlsson

    Kenth Carlsson

    Svenska kyrkan Malmö

    Församlingsherde Hyllie församling, Arbetsledande präst Hyllie och S:t Mikaels kyrkor, Ledamot församlingsrådet Hyllie församling

Relaterad information

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.