Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i Husie

Välkommen att fira söndagens mässa i Syster Astrids kyrka, Husie församlingshem. I mässan ryms det många olika åldrar, barnen har möjlighet att samlas i barnkyrkan. Efter mässan bjuds det in till brunch där gemenskapen fortsätter. I Husie och Södra Sallerups kyrka firas påskens och julens gudstjänster.

Digitala gudstjänster

Under tiden 24 november–22 december firas gudstjänster digitalt. Följ Husie kyrkors digitala sändningar på  Facebook 

Gudstjänstkalender 

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Syster Astrids kyrka (Husie församlingshem), Husie kyrka och Södra Sallerups kyrka den närmaste tiden.

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö.

Söndagens mässa firas i Syster Astrids kyrka

Söndagens mässa  firas i Syster Astrids kyrka som finns i Husie församlingshem.

I mässan delas bröd och vin i nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter och predikan som har med söndagens tema och innehåll att göra.  Vi sjunger psalmer, ibland tillsammans  med någon av Husies körer. Vi ber för oss själva och andra.

Efter mässan bjuds det in till gemenskap i form av brunch. Barnen har en särskild möjlighet att samlas i vår barnkyrka och får sjunga och prata om söndagens tema på sina villkor.

Morgonbön

Måndag till fredag firas det en digital morgonbön kl. 9.25 via Husies facebooksida. Vi läser en bibeltext, ber en bön och sjunger en psalm tillsammans.

Gudstjänster i Husie och Södra Sallerups kyrkor

I Husie och Södra Sallerups kyrkor firas de stora högtiderna,  som påskens och julens gudstjänster. Du kan lyssna till konserter med Husies körer och inbjudna sångare och instrumentalister. Kyrkorna är öppna i stort sett varje dag för personlig andakt och ljuständning.

Bli gudstjänstvärd

Familjegudstjänst i Boden med nattvard. Barnkör sjunger och deltar nattvarden. En mässa med barn och vuxna. Barn spelade orgel.
Foto: Johannes Frandsen

En gudstjänstvärd har en del uppgifter i gudstjänsten som till exempel att tända ljus, ta upp kollekt, läsa en text eller dela ut nattvard. Är du intresserad av att bli gudstjänstvärd ring 040-27 93 50 för mer information.

RELATERAD INFORMATION