Några mammor sitter i en ring på golvet med sina bebisar. En bebis har en maracas i munnen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

I Husie församlingshem har du möjligheten att träffa andra föräldrar med barn i våra öppna verksamheter. För de mindre barnen har vi babykafé där du kan även ta med syskon eller kom till vårt onsdagskafé som är öppet för alla , kanske väntar du på ditt barn i kören eller är sugen på matig fika, pyssel finns framme till barnen.

Aktuellt för barn och familj

Ester och Lukas upptäcker kyrkan

Med humoristiska inslag och genom ett barns ögon får vi fundera kring vilken märklig spännande och vacker plats som kyrkan är. Häng med Youtube-influensan Ester och hennes vän Lukas när de tillsammans upptäcker kyrkan.

Babykafé för föräldrar och barn 
Stängt den 30 maj

För dig som är hemma med barn mellan 0-6 år.
Vi träffas både tisdagar och torsdagar mellan kl. 10-12 och leker, fikar och har sångstund tillsammans.
Kostnad 20 kr för fika. 
För mer info maila:
rose-marie.axelsson@svenskakyrkan.se

Babykafé - all inclusive 

För dig som är hemma med barn mellan 0-6 år.
Vid några av våra Babycafé så kan man passa på att träffa barnbibliotekarie och BVC- sköterskor när vi har Babycafé i Husie församlingshem kl. 10-12
Vi leker, pratar, fikar och har sångstund tillsammans.
Dessa tillfällen är:  28/5
För mer info maila rose-marie.axelsson@svenskakyrkan.se

Barnkyrka 

Alla barn är välkomna att tillsammans med sina föräldrar fira gudstjänst i Syster Astrids kyrka några söndagar/termin kl. 10 i Husie församlingshem. Under gudstjänsten går barn som vill till barnkyrkan, där vi pratar och skapar kring söndagens tema.

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.