Några mammor sitter i en ring på golvet med sina bebisar. En bebis har en maracas i munnen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

I Husie församlingshem har du möjligheten att träffa andra föräldrar med barn i våra öppna verksamheter. För de mindre barnen har vi babykafé där du kan även ta med syskon eller kom till vårt familjekafé som passar förskolebarn med sångstund, pyssel och fika.

Aktuellt för barn och familj

Babykafé för föräldrar och barn 

Sista för terminen 20/12
Vårtermin start 5/1 (stängt 4/4, 6/4,20/4) 
Babykafé för föräldrar och barn som ännu inte börjat förskolan.
Vi leker, fikar och har sångstund tillsammans. 
Vi träffas i Husie församlingshem tisdagar kl. 10–12
Babykafé med syskon torsdagar kl. 10-12
Kostnad 20 kr för fika.
För mer info maila:
rose-marie.axelsson@svenskakyrkan.se

Babykafé - all inclusive 

För dig som är hemma med barn mellan 0-6 år.
Nyhet för denna terminen är också att vid några av våra Babycafé i höst så kan man passa på att träffa barnbibliotekarie och BVC- sköterskor när vi har Babycafé i Husie församlingshem mellan kl. 10-12
Vi leker, pratar, fikar och har sångstund tillsammans.
Dessa tillfällen är: återkommer med datum
För mer info maila rose-marie.axelsson@svenskakyrkan.se

 Familjekafé med pyssel

Sista för terminen 8/12 , Vårtermin 19/1-9/5, stängt den 6/4,20/4
Torsdagar kl.14.00-16.00
Slappna av en stund efter förskolan tillsammans med andra föräldrar och barn.
Här finns plats för lek och bus och, fika och pyssel.
För mer info maila rose-marie.axelsson@svenskakyrkan.se

 

Barnkyrka - återkommer med datum

Alla barn är välkomna att tillsammans med sina föräldrar fira gudstjänst i Syster Astrids kyrka några söndagar/termin kl. 10 i Husie församlingshem. Under gudstjänsten går barn som vill till barnkyrkan, där vi pratar och skapar kring söndagens tema.

Relaterad information

Man scrollar på mobiltelefon

Boka dop på nätet

Se alla lediga doptider i Malmös kyrkor och preliminärboka en tid när det passar dig.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Två smartphones ligger på varandra.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.