Text insprängd i asfalten.
Foto: Kristina Strand Larsson

Andlig fördjupning

Svenska kyrkan Malmö erbjuder olika vägar till andlig fördjupning vilket innebär en möjlighet för dig att utforska kristen tro och andlighet till exempel genom bibelsamtal, pilgrimsvandringar, retreater. Här hittar du vad som händer i Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka under begreppet Andlig fördjupning.

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.