Vision för Heliga trefaldighetskyrkan

I Heliga trefaldighetskyrkan står gemenskap, fördjupade relationer, gudstjänst och bön i centrum. Här finns möjlighet för människor att växa och komma till tro.

Gemenskap och fördjupade relationer

Vi i Heliga Trefaldighetskyrkan bygger församling med utgångspunkt från de människor som rör sig i och omkring Heliga Trefaldighetskyrkan. Vi vill arbeta med fördjupade relationer och låta människor i olika verksamheter mötas för att skapa gemenskap och ”vi-känsla”.

Mässan i centrum

Med mässan i centrum vill vi vara en bedjande församling där människor möter Gud och varandra. Förankrad i gudstjänstlivet vill vi ständigt leva i rörelse utåt i samhället och samverka med andra aktörer inom till exempel föreningsliv, skola och myndigheter. Vi vill ha ett tjänande förhållningssätt som sätter Kristus i centrum och bidrar till att människor får växa och komma till tro. Utgångspunkten för alla möten är vetskapen om att vi bottnar i Guds nåd och att vi får räcka hopp till människor med evangeliet som inspiration och utgångspunkt.

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag definieras i församlingsinstruktionen. Visionen för mandatperioden 2022–2025 är "Ett enda bröd - en enda mänsklighet" med uppdraget att verka för försonad mångfald.