Röd tegelkyrka, tegelmur utanför och en stor bred trappa.
Foto: Gunnar Menander

Heliga Trefaldighetskyrkans historia

Heliga trefaldighetskyrkan ligger i stadsdelen Eriksfält, vid södra infarten till Malmö, precis intill köpcentret Mobilia. Kyrkan ritades 1939 av arkitekten August Ewe i en stil som kan betecknas som "funktionell tradition".

Heliga trefaldighetskyrkans byggnadshistoria

Heliga trefaldighetskyrkan är placerad i nord-sydlig riktning med huvudentré i norr. Den innehåller både kyrkorum och församlingslokaler samt tjänsterum för personal. Tornet är kvadratiskt och sidoställt i sydväst, bakom koret, vilket är en ovanlig placering. En hög och symmetrisk trappa leder upp till kyrkan. På långsidorna finns höga teakfönster, vilka markeras av förändringar i teglet som ger byggnaden sitt karaktäristiska utseende.

ett komplement till Fosie prästgård

Området Eriksfält tillhörde från början Fosie församling, en på den tiden vidsträckt landsortsförsamling som gränsade till Malmö. När staden växte och nya hus byggdes ökade befolkningen och i början av 1930-talet blev området en del av Malmö.  Behovet av ett mer centralt placerat församlingshus väcktes och 1939 började kyrkan byggas som ett komplement till Fosie prästgård. Kyrkan invigdes 24 november 1940 av biskop Edvard Rodhe. 

Byggdes under brinnande världskrig

Grundstenen för kyrkan och församlingshuset lades den 2 september 1939. Samma dag ringde Sveriges kyrkor till mobilisering inför hotet från det annalkande världskriget.

Kyrksalen inreddes till biograf för att säkra lån för bygget

Att bygga under pågående världskrig innebar en del utmaningar. Det blev problem med frakten av granit till kyrkan på grund av brist på bensin. Elledningar var en bristvara och det gick bara att dra fram ström till en kontakt i varje rum. Under lång tid hade kyrkan därför ett antal strömbrytare som inte gick att använda.

Trots att kyrkan är byggd under andra världskriget är den påkostad med koppar, granit, teak, handslaget tegel och många detaljer. Men för att lån skulle beviljas för bygget krävdes att lokalen skulle kunna användas för andra ändamål förutom de rent kyrkliga. Skyddsrum byggdes i kyrkans källare och kyrksalen inreddes för att även kunna användas som biograf. Den försågs med en nedsänkbar duk i koret, elektriskt styrda mörkläggningsgardiner i fönstren samt röda utrymningslampor på väggarna. Enligt uppgift visades troligen endast en film i lokalen. Idag syns inga spår av biografen.

Invändigt präglas kyrkan idag mycket av de omändringar som gjordes 1970 och 1987 då bland annat koret byggdes om, predikstol och altaruppsats ändrades, bänkar och golv förnyades.

Ritad av den kände Malmöarkitekten August Ewe

Heliga trefaldighetskyrkan ritades 1939 av Malmöarkitekten August Ewe som ett kompletterande församlingshus i Fosie församling. Först 1964 antogs namnet Heliga Trefaldighetskyrkan och fem år senare blev kyrkan församlingskyrka i nybildade Eriksfälts församling. År 2014 uppgick Eriksfält i Fosie församling i Malmö pastorat. 

Ewe upphovsman till många kända byggnader i Malmö

Ewe hade i början av 1900-talet drivit en av Malmös mest framgångsrika arkitektkontor tillsammans med Carl Melin. De gick skilda vägar 1924, men Ewe drev kontoret vidare på egen hand. Ewe kom under sin karriär att få flera uppdrag av kyrkan i Malmö. Tillsammans med Melin ritade han S:ta Maria kyrka (1919-27). Under 1930-talet upprättade han ritningar till S:t Petri och Caroli församlingshus (1930 och 1934) samt till Heliga Trefaldighetskyrkan (1939). Ewe ritade även ett antal skolor i staden: Annex till Latinskolan (1921, med Melin), Södervärnsskolan (1924, med Melin), Borgarskolan (1934) och Österportskolan (1939). 

Altartavlan Jesus hälsar folket

Altartavlan i Heliga trefaldighetskyrkan är en oljemålning på duk målad 1940 av Hilda Herslow. Målningen föreställer hur Jesus talar till folket.

Skulpterade tavlor av trä från 1600-talet

På båda sidor om altartavlan hänger två skulpterade tavlor av trä som sannolikt är tillverkade på 1600-talet. Eventuellt är de engelska 1600-talsskulpturer från en altartavla. De är inköpta samtidigt på en auktion i Tyskland 1940 av insamlade medel och tillhör troligen en äldre altaruppsats. Den ena tavlan föreställer herdarnas tillbedjan med Jesus i krubban samt Maria och Josef knäböjande vid sidorna. Till denna tavla hör ett skulpterat änglaansikte med vingar, vilket är utfört i trä. Tavlan satt 1982 i en nisch över dörren i kyrkans sydöstra hörn. Den andra tavlan föreställer Konungarnas tillbedjan. I bakgrunden syns arkitekturdetaljer samt träd och en stjärna.

Dopfunt ritad av August Ewe

Dopfunten i Heliga trefaldighetskyrkan sydvästra hörn är tillverkad 1940 i vitmetall av Einar Beckströms metallvarufabrik i Malmö efter ritningar av August Ewe. Dopskålens insida och brätte är förgyllda.

Predikstol i ek 

Predikstolen i ek är från 1940 och har ett Kristusmonogram som tidigare satt på det ursprungliga altarbordet. Över predikstolen hänger en platt baldakin av ek med en hängande duva under.

Okonventionell orgel med synliga pipor

Orgeln är byggd 1975 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Den är mekanisk och har fjorton stämmor, två manualer samt pedal. Orgeln har en okonventionell uppbyggnad i flera delar med synliga pipor, där de stora piporna är kopparfärgade. Fasaden är byggd i ek.

Kyrkklockor med budskap om fred

Kyrkan har två klockor upphängda ovanför varandra i tornet, lillklockan och storklockan. Båda är gjutna 1940 av M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad.

Lillklockan, en C2-klocka, hänger överst och är försedd med två inskriptioner. På framsidans mittfält står det Klocka, ring fred! Inskriptionen på baksidan lyder Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag.

Storklockan, en A1-klocka, har också två inskriptioner. På framsidan står det Fridens Gud, Kom och bjud Att kring världen Sänkas svärden Och att orden Sannas må om frid på jorden! Inskriptionen på baksidan lyder Allt vad ande har love Herren!

Heliga Trefaldighetskyrkan

Kyrkan ritades 1939 av arkitekten August Ewe i en stil som kan betecknas som "funktionell tradition".

Se hur Heliga trefaldighetskyrkan ser ut inuti med Google View 360

Öppettider 

Kyrkan är öppen vardagar kl. 9–16 och helger kl. 9–14 samt i samband med gudstjänst.

Antal platser

Kyrkan har 250 platser.

Altargångens längd 

Från vapenhuset till främre trappsteget vid koret cirka 20 meter. 

Antal bänkvaser/bänkljus 

21 bänkvaser/ljushållare 

Barnhörna 

Ja, till vänster när du kommer in i kyrkan.

Tillgänglighet

Hiss till vänster om huvudentrén. Det går också att gå in via församlingshuset vars entré ligger i markplan. Hiss finns också inne i huset. HWC. Handikapparkering i anslutning till kyrktrappan och hissen. Hörslinga.

Wifi 

Anslut till "Svenska kyrkan Gäst". Starta din webbläsare. Logga in. Anslut med dina inloggningsuppgifter. Har du inte något konto väljer du "Skapa konto" och följer instruktionerna. OBS! Du måste verifiera din e-post inom 10 minuter första gången du ansluter.

Hitta hit

Eriksfältsgatan 1, Malmö (länk till Google Maps)