Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Musik, kör och kultur

Heliga Trefaldighetskyrkan har körer som passar dig som är 17 år och uppåt. För barn och unga finns det en lovsångsorkester och en möjlighet att få enskild undervisning i fiol, piano, och orgel.

Musik för unga i en lovsångsorkester

En orkester för barn och unga

Lovsångsorkestern riktar sig till barn och ungdomar och alla instrument är välkomna! Orkestern övar torsdagar kl. 15.30–16.30. Här får barnen öva sin notläsningsförmåga och samspelet med andra och deras repertoarkännedom utvecklas. Orkestern leds av Peter Ernberg och Mikaela Brorsson. För kontaktuppgifter, se längre ner på sidan.

RELATERAD INFORMATION