Två barn skrattar i kyrkbänken.
Foto: Johannes Frandsen

Barn och familj

Heliga Trefaldighetskyrkan är en plats för alla. Barnen är alltid välkomna till gudstjänsterna och ett par gånger per termin firas särskilt anpassade gudstjänster med barnsånger och psalmer. Barnen kan upptäcka musiken genom att vara med i lovsångsorkestern och sjunga och spela instrument. För skolklasser erbjuds visning av kyrkan, särskilt inför påsk och jul.

Gudstjänst för barn

Ett par gånger per termin firas speciella gudstjänster för hela familjen i Heliga trefaldighetskyrkan. Gudstjänsten är då speciellt anpassad för barnen med barnsånger och psalmer och den är lite kortare.

Musik för unga i en lovsångsorkester

En orkester för barn och unga

Lovsångsorkestern riktar sig till barn och ungdomar och alla instrument är välkomna! Orkestern övar torsdagar kl. 15.30–16.30. Här får barnen öva sin notläsningsförmåga och samspelet med andra och deras repertoarkännedom utvecklas. Orkestern leds av Peter Ernberg och Mikaela Brorsson. För kontaktuppgifter, se längre ner på sidan.

Mikaela Brorsson

Svenska kyrkan Malmö

Musiker, Heliga trefaldighetskyrkan

För skolor

Julkrubban i Heliga trefaldighetskyrkan

Veckorna innan jul är skolklasser välkomna för att höra berättelsen om hur Jesus föddes i ett stall, hans föräldrar, änglarnas glädjesång, om herdarnas upptäckt och om de tre vise männen. Här finns utrymme för frågor och samtal om varför vi firar jul.

Påskvisning

Med hjälp av dockor berättar vi om varför kristna firar påsk och vad det är som är så speciellt med just den högtiden. Även här finns utrymme för samtal och frågor.

Guidad visning av kyrkan

När som helst under året visar vi gärna runt er klass i kyrkan. Barnen får möjlighet att upptäcka och bekanta sig med olika saker i kyrkorummet och självklart ställa  frågor.

Skräddarsydda program

Det finns också möjlighet till skräddarsydda visningar och program, antingen i kyrkan eller på er skola. Exempel på ämnen är bibliska personer och berättelser, vad kyrkan står för eller vem Jesus var.  Hör av dig om du har funderingar kring ett specifikt upplägg. Vi vill gärna vara med och bidra med vår kunskap och med det som vår kyrka har att erbjuda.

Sång och psalm

Känner ni att det skulle vara roligt att sjunga psalmer med er klass? Kanske lite välkända barnpsalmer eller sommarpsalmer? Vi sjunger gärna tillsammans med er.

Kontakt skolor

Emma Silver

Emma Silver

Svenska kyrkan Malmö

Diakoniassistent (tjänstledig), Heliga trefaldighetskyrkan

RELATERAD INFORMATION