Två barn skrattar i kyrkbänken.
Foto: Johannes Frandsen

Barn och familj

Heliga Trefaldighetskyrkan är en plats för alla. Barnen är alltid välkomna till gudstjänsterna och ett par gånger per termin firas särskilt anpassade gudstjänster med barnsånger och psalmer. Barnen kan upptäcka musiken genom att vara med i lovsångsorkestern och sjunga och spela instrument. För skolklasser erbjuds visning av kyrkan, särskilt inför påsk och jul.

Musik för unga i en lovsångsorkester

En orkester för barn och unga

Lovsångsorkestern riktar sig till barn och ungdomar och alla instrument är välkomna! Orkestern övar torsdagar kl. 15.15–16.15. Orkestern leds av David Ericsson. För kontaktuppgifter, se längre ner på sidan.

För skolor

Julkrubban i Heliga trefaldighetskyrkan

Veckorna innan jul är skolklasser välkomna för att höra berättelsen om hur Jesus föddes i ett stall, hans föräldrar, änglarnas glädjesång, om herdarnas upptäckt och om de tre vise männen. Här finns utrymme för frågor och samtal om varför vi firar jul.

Påskvisning

Med hjälp av dockor berättar vi om varför kristna firar påsk och vad det är som är så speciellt med just den högtiden. Även här finns utrymme för samtal och frågor.

Guidad visning av kyrkan

När som helst under året visar vi gärna runt er klass i kyrkan. Barnen får möjlighet att upptäcka och bekanta sig med olika saker i kyrkorummet och självklart ställa  frågor.

Skräddarsydda program

Det finns också möjlighet till skräddarsydda visningar och program, antingen i kyrkan eller på er skola. Exempel på ämnen är bibliska personer och berättelser, vad kyrkan står för eller vem Jesus var.  Hör av dig om du har funderingar kring ett specifikt upplägg. Vi vill gärna vara med och bidra med vår kunskap och med det som vår kyrka har att erbjuda.

Sång och psalm

Känner ni att det skulle vara roligt att sjunga psalmer med er klass? Kanske lite välkända barnpsalmer eller sommarpsalmer? Vi sjunger gärna tillsammans med er.

Relaterad information

Man scrollar på mobiltelefon

Boka dop på nätet

Se alla lediga doptider i Malmös kyrkor och preliminärboka en tid när det passar dig.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Två smartphones ligger på varandra.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.