Fosie kyrka är en vitputsad kyrka i nygotisk stil.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Fosie kyrkas historia

Fosie kyrka uppfördes som en romansk stenkyrka under senare delen av 1100-talet, men den kyrka vi ser idag härstammar från en omfattande ombyggnad i nygotisk stil under senare delen av 1800-talet.

Fosie kyrkas byggnadshistoria

Kyrka med anor från medeltiden

Fosie kyrka uppfördes under 1100- och 1200-talet på Malmös högsta punkt, ca 37 meter över havet, i stadens sydöstra del. Fosie by omnämns första gången 1299 i ett påvligt brev. I brevet kallas byn Fusehöö, som tros betyda hög sankmark (fôs= sankmark, ie= hög.)

Ingen vet säkert hur den ursprungliga kyrkan såg ut, men det tros ha varit en stenkyrka med långhus, två valv och en absid.  Idag finns inte mycket kvar av den medeltida kyrkan. Det går att hitta rester av det ursprungliga murverket i västra delen av långhuset och tornets nedre del är från senmedeltiden. Annars är de medeltida delarna mycket svåra att upptäcka för besökaren.  

Fosie kyrka av idag – en nygotisk 1800-talsbyggnad

Fosie kyrka som den ser ut idag är byggd i nygotisk stil 1896 efter ritningar av Malmöarkitekten August Lindvall. Den främsta anledningen till att kyrkan byggdes om och till var den stora befolkningstillväxten. Samhället förändrades också i grunden vid den här tiden av enskiftet, politiska reformer, industrialisering, järnvägens tillkomst och splittringen mellan statskyrkan och fritänkare.

Den äldre kyrkan med trappstegsgavlar förvandlades efter Lindvalls ritningar till en kyrka i blandstil med dominerande nygotiska stildrag, två korsarmar och ett vackert, mönsterlagt skiffertak. Fosie kyrka är vitputsad, vilket inte är typiskt för nygotiken som vanligtvis har oputsade tegelmurar. Anledningen till att kyrkan är putsad är att den innehåller både sten och tegel från olika tider. Inredningen i kyrkan var ekådrad. Idag är den grönmålad.

En grön oas mellan trafikleder och bostäder

Fosie by var länge en jordbruksbyggd, men på 1960-talet exploaterades området med en industriby för småindustri och stora bostadsområden. Dessutom byggdes Inre Ringvägen, en av Malmös stora trafikleder. Fosie kyrka och kyrkogård ligger idag som en grön isolerad oas, omgiven av stora vägar och bostadsområden. 

 

Glasmålning i blått, rött, gult och grönt av Jesus.
Glasmålningen i koret i Fosie kyrka föreställer en välsignande Jesus. Foto: Jens C Hilner

Sevärdheter

Se hur det ser ut inne i Fosie kyrka med Google View 360

Grönt träaltare från 1982

Det grönmålade altaret i trä från 1982 ritades av M Molander. Framsida är utformat för att likna predikstolens fält. Framför altaret finns altarringen från 1896. Den är målad i grönt med detaljer i guld. Knäfall och överdel kläddes om i skinn i samband med att det nya altaret tillkom 1982. 

Dopfunt från 1100-talet med dopfat från 1500-talet

Dopfunten är gjord av sandsten under 1100-talets senare del, troligen av Oxiemästaren. Den har en stor cuppa (skålen) som är något insvängd nedtill. Cuppans övre del är dekorerad med en fris i form av blad från en akantuspalm. På dopfuntens fot finns två liggande lejonfigurer. Det ena lejonet har ett andra huvud vilande på svansen, medan det andra lejonet har huvudet upp- och nedvänt.

Till dopfunten finns ett dopfat av mässing som är tillverkat i Nürnberg på 1500-talet. I fatets mitt finns en bild av bebådelsen. Bilden omges av en obegriplig textramsa. Fatet är också dekorerat med reliefer med hundar som jagar hjortar i en stiliserad skog och graverade blom- och bladmönster. På fatet finns också en inskription med årtalet 1682. Det är troligtvis året då fatet skänktes till kyrkan.

Dopfunt i sandsten
Dopfunten är gjord av sandsten under 1100-talets senare del, troligen av Oxiemästaren. Foto: Johan Blixt

Glasmålningar i koret

I rosettfönstret i korets östra vägg finns blyinfattade glasmålningar från 1896 av konstnären Anders Nilsson från Lund. Det runda glaset i mitten visar en välsignande Kristus mot en blå bakgrund och med en gloria i rött och guld. Kristus är iklädd en vit tunika och en röd mantel. Han håller en kalk i ena handen. Framför Kristus ligger bröd på ett bord.Runt mittfönstret finns fem halvcirkelformade fönster med blommönster i gult, rött, grönt och vitt på en blå botten. Mellan dem finns triangelformade glas i liknande färger.

Rosettfönster med glasmålningar föreställande en välsignande Jesus i mitten.
Rosettfönstret framme i koret är vackert dekorerad med blyglasmålningar. I mitten syns en välsignande Jesus. Foto: Kristina Strand Larsson

Predikstol från 1896

Predikstolen i grönmålat trä är från 1896. Den har av en femkantig korg och en svängd trappa med gjutjärnsräcke. Predikstolen är dekorerad med stjärnor och bladrankor i guldfärg.

Oljemålning av Kristus på korset

I Fosie kyrka hänger en oljemålning från 1847 av Killian Zoll. Tavlan föreställer Kristus på korset omgiven av sörjande kvinnor. I bakgrunden framträder Jerusalem och till vänster i bakgrunden syns fyra soldater. I förgrunden finns en kalk, en patén (ask för att förvara nattvardsbrödet), en dödskalle och benknotor. Tavlan var altartavla i kyrkans tidigare altaruppsats. Den hittades på vinden i samband med att Fosie skola revs. Tavlan renoverades av Albert Eriksson på 1970-talet.

Oljemålning av Jesus på korset omgiven av sörjande kvinnor.
Oljemålningen av Kristus på korset omgiven av sörjande kvinnor var altartavla i kyrkans tidigare altaruppsats Foto: Johan Blixt

Orglarna i Fosie kyrka

Den stora orgeln i Fosie kyrka är från 1974 och tillverkad av Anders Persson från Viken. Orgeln har 18 stämmor och 2 manualer. Den är inbyggd i orgelfasaden från 1896. Fasaden, som är grönmålad, har ett gallerverk upptill och blindpipor i mitten. Spelbordet är i ek.

Kororgeln under läktaren i södra korsarmen stod tidigare i Tomasgårdens kapell och flyttades till Fosie kyrka 2018. Det finns inte några synliga tillverkningsstämplar eller skyltar på orgeln, men den tros vara 50–60 år.

Orgelfasaden i Fosie kyrka
Orgeln i Fosie kyrka är från 1974, men orgelfasaden är från ombyggnaden 1896. Foto: Svenska kyrkan Malmö

Skulpterad gycklare från gamla kyrkans valv

I vapenhusets fönsterbänk står en skulpterad rund kritsten från 1400-talet som har utgjort slutsten i ett av den ursprungliga kyrkans valv. Överst på stenen finns en skålformad fördjupning i vilket ett huvud av en gycklare är utskulpterat. På stenen finns spår av röd och gråblå målning.  

Rund sten i en fönsterbänk.
I vapenhuset står en skulpterad kritsten från 1400-talet. Framtill på stenen syns ett huvud av en gycklare. Foto: Johan Blixt

Gravstenar i vapenhuset och norra korsarmen

I vapenhuset finn fyra gravstenar från 1700- och 1800-talet inmurade i väggarna. Det är gravstenar uppförda över kyrkoherde Hans Flensburg, hans fru Mette Hartsman, en Sara Catharina Gjörloft samt kyrkoherden Hans Lorich.

I norra korsarmen är fyra mindre gravstenar av marmor inmurade. De har ursprungligen ingått i en grav för familjen Sylvan. Graven var placerad ungefär där den norra korsarmen uppfördes. Stenarna, med inskriptioner i guld, är från 1800-talets andra hälft.

Vid ingången till den norra korsarmen finns också två gravstenar i kalksten från första hälften av 1800-talet. De är resta över Ola Persson och hans hustru respektive Lars Persson och dennes andra hustru.

Kyrkklockorna från 1700-talet gjutna i Malmö

I kyrkans torn hänger två klockor bredvid varandra, storklockan från 1728 och lillklockan från 1768. Båda göts av Andreas Wetterholtz i Malmö.

Runsten invid kyrkan

Framför Fosie kyrka står en ditflyttad runsten, Malmös enda. Stenen som tidigare har stått på en annan plats i Fosie visar på traktens långa historia. 

Malmös enda runsten står utanför Fosie kyrka. Foto: Jenny Wollin

fosie kyrka

Fosie kyrka har anor från slutet av 1100-talet. Dagens kyrka byggdes om i nygotisk stil 1896 efter ritningar av Augusti Lindvall.

Se hur Fosie kyrka ser ut inuti med Google View 360

Öppettider 

Kyrkan är öppen alla dagar kl. 9–15.

Antal platser 

Kyrkan har 120 platser.

Altargångens längd

Från vapenhuset till främre trappsteget vid koret cirka 14 meter. 

Antal bänkvaser/bänkljus

20 ljushållare som även kan användas för enstaka snittblommor.

Barnhörna

Ja, vid den lilla orgeln

Tillgänglighet

Sidoingången i vänster korsarm är i markplan. Möjlighet att köra med bil upp till kyrkan. Följ skyltning från parkeringen vid kyrkan. HWC finns 25 meter utanför kyrkan. 

Wifi

Anslut till "Svenska kyrkan Gäst". Starta din webbläsare. Logga in. Anslut med dina inloggningsuppgifter. Har du inte något konto väljer du "Skapa konto" och följer instruktionerna. OBS! Du måste verifiera din e-post inom 10 minuter första gången du ansluter.

Hitta hit

Lindängsvägen 4, 215 70 på Google Maps