Någon spelar cello.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Musik, kör och kultur

I Fosie kyrka har musiken en självklar plats och kyrkokören medverkar i gudstjänsten med jämna mellanrum. Ofta kommer olika musiker förbi och spelar eller sjunger i kyrka och församlingsgård.

Fosie kyrkokör

Fosie kyrkokör är en klassisk kyrkokör med sopran-, alt-, tenor och basstämmor. Repertoaren följer gudstjänståret och kören är med och sjunger i gudstjänsten tre till fyra gånger per termin. Kyrkokören övar torsdagar kl. 19–21 i Fosie församlingsgård. Körvana är bra men inte nödvändig.

Relaterad information

Orgelpipor

Orgelpunkt Malmö

Orgelpunkt Malmö är ett forum för dig som älskar orgelmusik. Här hittar du information om orgelkonserter, lunchmusik, orgelundervisning, orgeldemonstrationer, orgelvisningar och andra orgelrelaterade evenemang i Svenska kyrkan Malmö. Här finns också möjlighet att läsa om en del av Malmös orglar.