En kvinna och en man med små barn som spelar på en tamburin
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Barn och familj

Fosie kyrka är en plats för alla, inte minst för barn och deras föräldrar. Familjegudstjänster firas flera gånger per termin och varannan fredag är det Kyrkis, öppen förskola, för föräldrar och barn mellan 0–5 år i Fosie församlingsgård.

Med anledning av restriktioner kring covid 19

Med anledning av restriktionerna kring Covid-19 är barn- och ungdomsverksamheten i Fosie kyrka tillfälligt pausad.

Kyrkis – för dig som är hemma med barn

Kyrkis är tillfälligt pausad med anledning av pandemin.

Kyrkis är som en öppen förskola i Fosie församlingsgård för dig som är hemma med barn mellan 0–5 år. Hit kan du komma varannan fredag mellan kl. 8.30–11.30 tillsammans med ditt/dina barn och leka och umgås med andra barn och föräldrar. Varje träff innehåller också en musik- och sagostund kl. 9.30. Efteråt bjuder kyrkan på fika.  

Familjegudstjänst 

Några gånger per termin firas familjegudstjänst i Fosie kyrka. Barnen är alltid välkomna till gudstjänsterna, men vid denna typ av gudstjänst får barnen och deras behov stå i centrum. Till vissa familjegudstjänster bjuds barn som döpts i Fosie kyrka in till en dopåtersamling. 

Samarbete med förskola och skola

Fosie kyrka samarbetar med förskolor och skolor i området. Bland annat bjuder kyrkan in elever till julspel, påskvandringar och krubbvisningar. Kyrkans pedagoger skräddarsyr också arrangemang för skolelever vid förfrågan. 

Boka skolbesök och skräddarsydda arrangemang

Kontakta församlingspedagog Mikael Ynghed. För kontaktuppgifter, se nedan.

Kontakt barn och familj

Mikael Ynghed

Svenska kyrkan Malmö

Församlingspedagog, Fosie kyrka

Britta Abotsi

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, Fosie kyrka

RELATERAD INFORMATION