Gudstjänstbesökare tar emot nattvarden
Foto: Jens C Hilner

Olika typer av gudstjänster

Det finns många olika typer av gudstjänster, med och utan nattvard. Firas nattvard kallas gudstjänsten för mässa. Vanliga rubriker på olika gudstjänster är andakt, högmässa, söndagsmässa, högmässogudstjänst, söndagsgudstjänst, musikgudstjänst, veckomässa och familjegudstjänst.

Andakten -  en stunds stillhet och eftertanke

Den enklaste formen av gudstjänst är en andakt. Ordet andakt kommer från det tyska ordet andenken, det vill säga att tänka på något. En andakt innehåller bön, bibelläsning, sång och tid för egen reflektion. Du kan fira andakt själv eller tillsammans med andra.

Högmässan - nattvard och söndagens tema i fokus

Det kan firas många gudstjänster en söndag i en och samma kyrka, men bara en högmässa.  I högmässan firas nattvarden. Vi lyssnar till bibeltexter som har med söndagens tema och innehåll att göra. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu, i vår tid. En hjälp att tolka texterna om man så vill. I högmässan sjunger vi psalmer och ber för andra – och oss själva. I slutet av högmässan får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Söndagsmässa är en enkel högmässa

Söndagsmässa är en enklare form av högmässa. Det förekommer exempelvis enbart en textläsning. Därför tar söndagsmässan kortare tid än högmässan.

Veckomässa är en kort gudstjänst med nattvard

Veckomässa firas ofta en vardagkväll och är en kort gudstjänst där det firas nattvard. Vi lyssnar till bibelord och vad det betyder för oss idag.

Sinnesromässa

Sinnesromässan är en enkel mässa där gemenskap, enkelhet och sinnesro står i centrum. För mer information om Sinnesromässan, se Sinnesromässans Facebooksida.

Högmässogudstjänst – som högmässa fast utan nattvard

Högmässogudstjänst kan vara söndagens huvudgudstjänst. Den påminner om högmässan, men vi firar inte nattvard. Söndagsgudstjänst är en enklare form av högmässogudstjänsten.

Familjegudstjänsten har barnen i fokus

Familjegudstjänst är en enkel gudstjänst där perspektivet ofta är barnens och tilltalet främst är riktat till barnen. När det vid denna gudstjänstform firas nattvard kallas gudstjänsten familjemässa.

Musikgudstjänst – ord och musik kring ett tema

Musikgudstjänst innehåller ofta mycket musik och några ord som knyter an till temat i musiken eller söndagens tema, samt någon bön. Musikgudstjänster kan innehålla solister, körer, större körverk eller gemensam psalmsång.

Dop-, vigsel-, begravnings-, och konfirmationsgudstjänster öppna för alla

Dop-, vigsel-, begravnings-, och konfirmationsgudstjänster är gudstjänster med dop, bröllop, begravning eller konfirmation. Dessa gudstjänstformer är alla officiella gudstjänster inom Svenska kyrkan och därmed öppna för alla.

Relaterad information

En skål med oblat. På kanten av skålen balanserar en bruten oblat.

Fira nattvard

Det var påsk och Jesus visste att han skulle dödas. På kvällen samlade han sina lärjungar till en sista måltid. Den här måltiden påminns vi om varje gång vi firar nattvard.