En man och en kvinna håller i en korg för kollekt
Foto: Johannes Frandsen / IKON

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Din främsta uppgift är att skapa delaktighet och hemkänsla för den som kommer till gudstjänsten. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt. Just du behövs!

Detta gör en gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd kan du vara behjälplig med många olika saker. Din främsta uppgift är att skapa delaktighet och hemkänsla för den som kommer till gudstjänsten.

Exempel på uppgifter för en gudstjänstvärd är att

  • hälsa välkommen och dela ut psalmbok och agenda till kyrkobesökaren
  • bära ljus eller kors i processionen (momentet i början av mässan när alla medverkande går in och alla besökare står upp)
  • läsa dagens bibeltexter
  • skriva och läsa förbönen. Det går också bra att läsa en färdig förbön.
  • samla in och räkna kollekten
  • hjälpa prästen att dela ut nattvarden
  • ta emot psalmböcker och agendor efter gudstjänsten är slut
  • hjälpa till med kyrkkaffet.

Var med och påverka gudstjänstens innehåll och utformning

Många kyrkor har en samtalsgrupp för sina gudstjänstvärdar där du får möjlighet att diskuterar gudstjänstens innehåll, moment, symbolik och utformning med övriga gudstjänstvärdar och en präst.

Du får utbildning

För att du ska känna dig bekväm med din roll som gudstjänstvärd får du utbildning i de olika momenten du ska hjälpa till med. Det är den lokala kyrkan där du är gudstjänstvärd som ansvarar för att du utbildas.   

Du bestämmer själv hur ofta du är med

Hur ofta och när du är med som gudstjänstvärd bestämmer du i samråd med den präst som ansvarar för gudstjänstvärdarna i den kyrka du väljer att engagera dig i. Det blir lättare och roligare när vi är många som gör något, än få som gör allt.

Intresseanmälan gudstjänstvärd

Ring 040-27 90 00 om du är intresserad av att bli gudstjänstvärd i någon av Malmös kyrkor. Det går också bra att fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.