Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Försoning i skadade relationer

Svenska kyrkan i Malmö och Lund samt Försoningsgruppen erbjuder fördjupande försoningsdagar för dig som vill bearbeta kränkningar, lösa konflikter, har levt eller lever i skadade relationer och längtar efter att hitta vägar vidare.

Fördjupande försoningsdagar för skadade relationer

Svenska kyrkan i Malmö och Lund samt Försoningsgruppen erbjuder fördjupande försoningsdagar för dig som vill bearbeta kränkningar, lösa konflikter, har levt eller lever i skadade relationer och längtar efter att hitta vägar vidare.

Samtalsmetod från Sydafrika

Modellen kommer ursprungligen från Kapstaden i Sydafrika och är en väl beprövad metod. Under fyra dagars samtal och praktiskt arbete delar vi livets skörhet och skönhet genom att titta närmare på vad som gått sönder i relationen, hur skadorna skulle kunna repareras och vad som behövs för att kunna gå vidare som lite helare människor. Varje träff inleds och avslutas med en stunds stillhet och bön. Möjlighet till möten med konfliktdrabbad, familj och/eller närstående erbjuds.

Att försonas för att leva

Med Kristus som medvandrare inbjuder Svenska kyrkan Malmö och Försoningsgruppen in till Att försonas för att leva, en själavårdande process kring försoning. 

Relaterad information

Logotyp för Försoningsgruppen. Består av ett svart spindelnät och därefter texten Försoningsgruppen.

Försoningsgruppen

Försoningsgruppen är en icke vinstdrivande, ideell organisation som verkar för försoning genom arbete med reparativ rättvisa och mot kriminalitet och missbruk.