Vision för Bunkeflo strandkyrka

Bunkeflo strandkyrka är en del av Kristi världsvida kyrka och delar med kristna syskon världen över tron på Jesus Kristus, kyrkans Herre och världens frälsare. Den röda tråden i allt Bunkeflo strandkyrka gör är en längtan efter att bättre lära känna Gud i Jesus Kristus och låta livet präglas av honom. Söndagens högmässa utgör pulsen och navet i församlingslivet.

Bunkeflo strandkyrka är en del av Kristi världsvida kyrka

Apostlar gick ut med budskap till folken att Kristus är Gud.
De lade ett hav mellan makternas hot och livet i tro på Guds mäktiga Ord: ur döpelsens hav steg en mänsklighet fram i tron på hans namn.

(Sv.ps 62 - O, Hartman 1980)

Bunkeflo strandkyrka är en del av Kristi världsvida kyrka och delar med kristna syskon världen över tron på Jesus Kristus, kyrkans Herre och världens frälsare. Kyrkan i Bunkeflo tillhör Svenska kyrkan och delar hennes grundläggande  dokument: Bibeln som är Guds ord och Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter.

Lär känna Gud och låt livet präglas av honom

Den röda tråden i allt Bunkeflo strandkyrka gör är en längtan efter att bättre lära känna Gud i Jesus Kristus och låta livet präglas av honom.

Högmässan är pulsen och navet i församlingens liv

Varje söndag firas högmässa i Strandkyrkan. Söndagen är den dag då Jesus Kristus uppstod från döden. Därför är söndagens högmässa pulsen i hela församlingens liv och navet kring vilket all församlingens verksamhet kretsar. Här möts unga och gamla kring läsningen av Guds ord och måltiden vid altaret: den heliga nattvarden, där Jesus Kristus enligt sitt löfte kommer till oss, förlåter oss all vår synd och ger oss del av det liv som finns i honom.

Kyrkliga högtidsdagar och apostladagar lyfts fram

Kyrkoåret som vi följer år efter år är ett sätt att fira och återkalla de stora händelserna i Jesu liv. Vi följer Jesus från hans födelse till hans död och uppståndelse genom de fyra evangelisternas texter. Vi låter våra liv inympas i hans liv. Varje söndag eller högtidsdag firar vi Jesu liv. I firandet av de kristna högtidsdagarna står gudstjänsten och nattvarden i centrum.

I Bunkeflo strandkyrka firas några särskilda apostla- och helgonmässor också under året. Dessa högtidsdagar firas till minnet av alla dem som med sina liv vittnat om Jesus Kristus. Apostladagar och martyrdagar firas aldrig åtskilda från Kristus. Varje gudstjänst, varje högtidsdag har till syfte att lyfta upp Jesus Kristus inför oss och föra oss närmre honom som är världens frälsare.

Många olika verksamheter för alla åldrar

I församlingen finns barn och vuxna i alla åldrar som under veckan deltar i många olika sorters verksamhet: babykafé, barnkörer och vuxenkörer, barngrupper och ungdomsgrupp, konfirmationsundervisning och ledarkår, bibelstudiegrupper och gemenskapsträffar, meditationskvällar, filmkvällar och mycket mer.

Kom och dela gemenskapen i Bunkeflo strandkyrka!

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag

Svenska kyrkan Malmös vision och uppdrag definieras i församlingsinstruktionen. Visionen för mandatperioden 2022–2025 är "Ett enda bröd - en enda mänsklighet" med uppdraget att verka för försonad mångfald.

RELATERAD INFORMATION