Bunkeflo Strandkyrka är en trelängad låg, vit tegelbyggnad med en fristående klockstapel utanför.
Foto: Gunnar Menander

Bunkeflo Strandkyrkas historia

Bunkeflo Strandkyrka och församlingshemmet S:ta Birgittagården ligger centralt i Bunkeflostrand. Kyrkan som är Malmös yngsta kyrka invigdes 1990 och är helgad åt den heliga Birgitta.

Bunkeflo Strandkyrkas byggnadshistoria

Från 1960-talet och framåt byggdes Bunkeflostrand ut med många nya bostäder. Församlingens äldre kyrka, Bunkeflo kyrka låg långt ifrån centrum och det fanns behov av en kyrka i den växande nya stadsdelen.

Ritad och uppförd av Nordiska Trähus

En arkitekttävling ordnades. White arkitekter vann tävlingen, men av kostnadsskäl genomfördes aldrig förslaget. Istället byggdes en enklare kyrka, ritad och uppförd av Bengt Gunnarsson på Nordiska Trähus. Inredningsarkitekt var Inger Adlerz.

Tidskapsel inmurad i husgrunden

Under arbetet med kyrkan murades ett dokumentskrin in i grunden till kyrkan. Skrinet innehåller en tidskapsel med protokoll, ritningar, årssats av mynt, psalmbok och dagstidningar.

Bunkeflo Strandkyrka är helgad åt den heliga Birgitta

Kyrkan invigdes 11 mars 1990 av dåvarande biskopen i Lunds stift Per-Olov Ahrén. Bunkeflo Strandkyrka helgades åt den heliga Birgitta, den första svensk som helgonförklarats av påven.

Läs om Heliga Birgitta – en av de märkligaste kvinnorna i svensk historia

Församlingsexpedition blev kvar i prästgården

Kyrkan innehöll ett åttkantigt kyrkorum och två korta längor med sakristia, samlingssal, pentry och några mindre rum för barnverksamhet. Församlingsexpeditionen låg kvar i prästgården intill Bunkeflo kyrka.

Bunkeflo Strandkyrka byggdes om och ut 2005

Det fanns en önskan om att flytta expeditionen från prästgården i Bunkeflo till Bunkeflostrand och också få större samlingslokaler. Bo Svensson på Sews arkitektkontor ritade en om- och tillbyggnad som invigdes 17 april 2005. 

Mer än fördubblad yta

Kyrkorummet byggdes till med ett kor i öster och entrén till kyrkorummet flyttades och förstorades. Rummets riktning försköts ett åttondels varv, så att koret kom i öster från att tidigare legat i sydöst. Koret försågs med två sidofönster med blyspröjsade glasmålningar. Kyrkorummet försågs med en glaslanternin i taket och orgeln placerades i en utbyggd nisch. En helt ny länga byggdes i söder med stort kök, kontor och barn- och ungdomslokaler. Den norra längan byggdes om och till med kontor och personalrum. Ytan mer än fördubblades vid tillbyggnaden.

Åter dags att bygga ut Bunkeflo Strandkyrka

Församlingen i Bunkeflo växer stadigt. Det är ofta fullt i kyrkan på gudstjänster och barnverksamheten är mycket populär. Det händer att den öppna barnverksamheten får säga nej till barn och föräldrar på grund av för små lokaler. Därför har kyrkorådet i Malmö pastorat fattat beslut om att Bunkeflo Strandkyrka ska byggas ut igen inom de närmaste åren.

Sevärdheter

Se hur Bunkeflo Strandkyrka ser ut inuti med Google View 360.

Altartavlan är en Ikon över den uppståndne Jesus 

Bunkeflo Strandkyrkas altartavla är en så kallad triptyk, en tredelad tavla, här i form av en ikon över den uppståndne Jesus sittande på sin himmelska tron. Till höger om Jesus syns den heliga Birgitta och till vänster jungfru Maria. 

Altartavlan målad av Erland Forsberg

Altartavlan i Bunkeflo Strandkyrka är målad av ikonmålaren, konstnären och prästen Erland Forsberg från Mölndal som också har målat de övriga ikonerna i kyrkan, processionskorset och glasmålningarna i koret.

Glorian över Jesus berättar om Sonen och Fadern 

De grekiska bokstäverna i glorian över Jesus betyder ”den varande, den som är, den existerande – jag är”. Därmed sägs dels att Jesus är Sonen som är ett med Fadern, vars namn i 2 Moseboken är just ”jag är den jag är”, dels att det är genom honom som allting existerar. Om inte Gud fanns, så skulle det inte ens finnas ingenting.

Ikoner är fönster mot himlen

Ikoner har kallats för fönster mot himlen. De vill öppna våra jordiska perspektiv mot evigheten. Därför är perspektiven förskjutna i ikonen, vilket man kan se på tronstolen där linjerna löper annorlunda än vanligt. Tid och rum upphävs i evigheten, våra fyrdimensionella begrepp upplöses och är inte längre giltiga. 

Glasmålningar av Erland Forsberg

I koret i Bunkeflo Strandkyrka finns fyra glasmålningar målade av Erland Forsberg i samband med ombyggnaden 2004–2005.

Glasmålningarna på norra sidan visar Maria bebådelse och Petrus som får nycklarna till himmelriket. På södra sidan ser vi Maria Magdalena efter uppståndelsen och Jesus och den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Vinrankan överst och sädeskornen nederst på de båda fönstren symboliserar nattvarden.

Handvävd kormatta i ull från Sydafrika

I koret i Bunkeflo Strandkyrka ligger en handvävd ullmatta från Rorke’s Drift i Sydafrika där Svenska kyrkans första missionsstation anlades år 1876. Det afrikanska mönstret är komponerat av vävarna och garnfärgerna noga utvalda för att färgmässigt passa till altartavla. Mattan syns på bilden av altaret. 

Dopfunt i trä med skål av glas i Bunkeflo Strandkyrka. På väggen ett sakramentsskåp som pryds av en ikonmålning.
På väggen till höger skymtas sakramentsskåpet som pryds av en ikon föreställande Emmaus. Foto: Jens C Hilner

Sakramentsskåpet pryds av en ikon som föreställer Emmaus

På väggen till vänster om altaret hänger ett sakramentsskåp där nattvardsvin, oblat och nattvardskärlen förvaras. Skåpet pryds av en ikonbild av Emmaus, målad av Erland Forsberg. Framför skåpet står ett förberedelsebord som prästen använder vid förberedelsen av nattvarden.

Vägghängd pyramidformad ljusbärare i Bunkeflo Strandkyrka. Över ljusbäraren tre ikoner.
Ljusbäraren i Bunkeflo Strandkyrka är tillverkad av Sven Lindqvist från Vintrie. Foto: Jens C Hilner

Ljusbärare av Sven Lindqvist

På väggen till höger om altaret hänger tre ikoner ovanför en ljusbärare tillverkad av Sven Lindqvist från Vintrie. Ikonerna är målade av Erland Forsberg och föreställer Getsemane, Jesus på förklaringsberget och Uppståndelsen.

Ovanför förbönsboken strax intill ljusbäraren hänger ytterligare en ikon av Forsberg. Ikonen visas Kristus Allhärskaren.  

Dopskål i glas i Bunkeflo Strandkyrka
Dopskålen i glas är tillverkad av glaskonstnären Lars Hellsten vid Orrefors glasbruk. Foto: Jens C Hilner

Dopfunt med skål från Orrefors glasbruk

Dopfunten i Bunkeflo Strandkyrka är från 1990. Den består av en fyrkantig träpelare med faner av lackad bok, som står på en fotplatta av svart trä. Den runda dopskålen av tjockt klarglas bärs av fyra stag och en ring av metall ovanpå träpelaren. Skålen kommer från Orrefors glasbruk och är formgiven av Lars Hellsten som har gjort flera offentliga utsmyckningar bland annat för hotell och sjukhus och finns representerad vid Nationalmuseum i Stockholm.

Orgelpipor och utsirad ekfasad
Orgeln i Bunkeflo Strandkyrka Foto: Svenska kyrkan Malmö

Orgel lämplig för tidig barock- och renässansmusik

Orgeln i Bunkeflo Strandkyrka är byggd av Kaliff & Löthman Instrumentbyggare och invigdes 23 oktober 1994. Orgeln har nio stämmor, två manualer och pedal. Dispositionen och stämmornas karaktär gör orgeln särskilt lämplig för tidig barock- och renässansmusik.

Fasaden är indelad i fem rektangulära fält med synliga metallpipor som kröns av en profilerad utkragande list i ovankant. Ett gyllene träraster sitter i pipornas ovankant. Vid sidan om finns fristående träpipor.

Disposition

Manual I (CD-d3)

Manual II (CD-d3):
Principal 8´
Gedakt 8´
Rörflöjt 8´
Oktava 4´

Växelregister, dvs. alternativt registrerbara på manual I eller II:
Flöjt 4´
Quinta 2 2/3´
Oktava 2´
Ters 1 3/5´

Pedal (CD-d1):
Subbas 16´

Koppel:
II/I
II/P
I/P

Tremulant på manualverken
Cymbelstjärna

Orgeln är stämd i Werkmeister III.

Fristående klockstapel med kyrkklocka utanför Bunkeflo Strandkyrka
Kyrkklockan hänger i en fristående klockstapel utanför Bunkeflo Strandkyrka Foto: Jens C Hilner

Kyrkklockan hänger i en fristående klockstapel

Till Bunkeflo Strandkyrka hör en fristående klockstapel. I stapeln hänger kyrkklockan som är gjuten av M & E Olssons Klockgjuteri i Ystad.

Klockan har en inskription från Lukasevangeliet som lyder:

”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare”. Luk 1:46–47.

 

Källa: Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning Bunkeflo Strandkyrka Lunds stift av Kristina Simonsson 2017-10-13, JAIS Arkitekter och Lunds stift.

Bunkeflo Strandkyrka

Bunkeflo Strandkyrka är Malmös yngsta kyrka och invigdes 1990. Kyrkan är helgad åt den heliga Birgitta.

Se hur Bunkeflo strandkyrka ser ut inuti med Google View 360

Öppettider 

Kyrkan är öppen måndag–torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9–12 samt i anslutning till gudstjänst.

Antal platser 
Altargångens längd

10 meter.

Antal bänkvaser/bänkljus

Bänkvaser och bänkljus saknas. 

Barnhörna

Nej.

Tillgänglighet

Huvudingången är i markplan. Handikapparkering bakom kyrkan. HWC. Hörslinga.

Wifi

Anslut till "Svenska kyrkan Gäst". Starta din webbläsare. Logga in. Anslut med dina inloggningsuppgifter. Har du inte något konto väljer du "Skapa konto" och följer instruktionerna. OBS! Du måste verifiera din e-post inom 10 minuter första gången du ansluter.

Hitta hit

Klagshamnsvägen 44, 218 37 Bunkeflostrand (länk till Google Maps)